La Salle Figueres és un centre reconegut i certificat com a escola multilingüe per la seva aposta per l’aprenentatge dels idiomes estrangers: l’anglès des de P3 i el francès a partir de tercer de primària. El projecte d’idiomes estrangers compta amb diferents propostes pedagògiques adaptades a cada edat amb l’objectiu de fer dels idiomes estrangers llengües vives, útils i necessàries per ser emprades en diverses situacions comunicatives del dia a dia de l’aula i de l’escola.

A l’escola tots els alumnes a partir de 3r de Primària poden certificar els títols oficials de Cambridge que garanteixen l’assoliment d’un bon nivell d’anglès a les diferents etapes educatives. Des de l’escola se’ls prepara i les proves es fan a la mateixa escola.

Auxiliars de conversa

Al llarg de tota la setmana tots els alumnes de l’escola tenen la possibilitat d’interactuar amb els auxiliars de conversa que en petits grups els treuen de l’aula per fer conversa en anglès.

El projecte educatiu de La Salle Figueres promou la millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres mitjançant el Programa Multilingüe, que es compon de moltes activitats que exposen els alumnes a la llengua anglesa i francesa.

Algunes d’aquestes experiències són l’AICLE (Aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera) i el CLIL (Content and Language Integrated Learning, en llengua anglesa), a més de les activitats extraescolars en llengua estrangera, els auxiliars de conversa (que treballen dues hores setmanals amb els alumnes tant d’Educació Primària i d’Educació Secundària) i els intercanvis, que són activitats sòlidament implantades a l’escola.

Estudis internacionals

Els estudis internacionals Academica permeten als alumnes de La Salle Figueres cursar diverses assignatures en línia íntegrament en anglès al llarg de diversos cursos de l’ensenyament secundari. Una vegada acabats, l’alumne aconsegueix dues titulacions: per una banda, el títol de Batxillerat català, que acredita la finalització dels estudis secundaris, i, per altra banda, el títol de High School americà.

La Salle Figueres es consolida, en aquest sentit, com una de les millors escoles en l’àmbit nacional dins el programa dels estudis internacionals Academica.

L’objectiu final és assolir un terç de la jornada escolar setmanal on la presència de la llengua anglesa és constant i important.

Un projecte sòlid i coherent

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya garanteix, a través de la seva Certificació Escola Multilingüe, que l’escola disposi d’un projecte lingüístic sòlid i coherent, amb lideratge ferm, recursos adequats, processos eficients i resultats objectius.

Des de l’any 2006, el projecte Escola Multilingüe de la Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya ofereix ajuda als centres educatius en l’aplicació d’iniciatives multilingües diverses, amb creativitat i eficàcia. I ho fa en el marc d’un projecte lingüístic estructurat i coherent, que esdevingui una garantia d’innovació, de qualitat i de seguiment del projecte multilingüe.