04 de juliol de 2017
04.07.2017
Per administracions i entitats per a ús social

Els bancs només han cedit un 10% dels 47.000 habitatges buits

La Taula del Tercer Sector denuncia les "greus dificultats" de les entitats financeres en la cessió de pisos

04.07.2017 | 12:59
La presidenta de la Fundació Hàbitat3, Carme Trilla

Les entitats financeres disposen d'uns 47.000 habitatges buits a Catalunya, segons el registre de la Generalitat. D'aquests, n'han cedit de forma temporal prop d'un 10%, 4.260, a administracions públiques i entitats perquè siguin destinats a finalitats socials. Són dades recollides en l'informe 'Els habitatges buits dels bancs. Una oportunitat perduda per ampliar el parc d'habitatge social?', de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social, presentat aquest dimarts. La coautora de l'estudi i presidenta de la Fundació Hàbitat3, Carme Trilla, ha denunciat que "segueix havent-hi un parc buit extraordinari" i que les entitats financeres "continuen posant greus dificultats a cedir habitatge". L'informe també posa de manifest que nou de cada deu habitatges procedents del tempteig i retracte acaben en mans privades.

L'informe de la Taula del Tercer Sector posa de relleu les dificultats amb què es topen les entitats socials per convertir habitatges ja construïts i buits d'entitats financeres i grans tenidors en un parc de lloguer social estable en el temps.

L'estudi, elaborat per Carme Trilla i Pablo Tucat, recull que 42.740 habitatges buits dels bancs a Catalunya no han estat cedits. Es tracta del 90% dels 47.000 pisos que les entitats financeres tenen buits, segons el Registre d'Habitatges Buits de la Generalitat. Dels 4.260 que han estat cedits, 3.960 ho han a la Generalitat; 250, a l'Ajuntament de Barcelona i 50 a entitats socials (no es disposa d'informació detallada de possibles cessions a altres municipis).

Les entitats socials també destaquen en l'estudi les dificultats per adquirir habitatges procedents del tempteig i retracte. "Les entitats del Tercer Sector no tenim fortalesa, sinó potser ja no seríem Tercer Sector", ha afirmat Trilla. Des de l'aprovació del Decret-Llei que regula aquest dret a favor de l'administració (Decret Llei 1/2015), la Fundació Hàbitat3 ha rebut informació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per un volum de 5.753 habitatges que tenen uns preus inferiors a 160.000 euros i unes superfícies inferiors a 120 metres quadrats.

Des del moment de la promulgació del decret, el maig del 2015, s'han adquirit 819 habitatges entre la Generalitat, els ajuntaments i les entitats socials de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió (un 14% del total). Només 23 d'aquests els han pogut comprar entitats socials; 562 els ha adquirit la Generalitat i 234, els ajuntaments.

Trilla ha destacat que aquest decret estableix que totes les operacions de venda d'habitatge provinent d'execucions hipotecàries i cancel·lacions de deute hagin de passar pel "sedàs" del tempteig i retracte de la Generalitat i ha valorat que és "una eina preciosa, fonamental, perquè dona transparència" davant el "món fonamentalment obscur" de les entitats financeres. La presidenta d'Hàbitat3 ha ressaltat que a la resta de l'estat "no se sap què està venent el sector" i que "a Catalunya tenim el privilegi de tenir aquest decret".

Les demandes, un fons d'inversió i ajudes directes

Davant aquesta radiografia, les entitats socials demanen crear un fons d'inversió social destinat al parc d'habitatges socials. També reclamen suports públics a la compra que facin viables les operacions d'adquisició, igual que s'estableixen ajudes per a la nova promoció d'habitatges. L'informe constata que si les entitats socials disposessin d'una subvenció del 30% sobre el preu de l'habitatge, l'efecte multiplicador de la subvenció permetria gairebé duplicar el nombre de pisos exercint el dret de tempteig.

El Tercer Sector vol que les administracions reforcin el sistema d'ajuts al lloguer perquè els col·lectius més vulnerables hi pugui accedir. A més, demana ajudes per a les entitats socials perquè els habitatges adquirits es puguin adreçar a col·lectius que necessiten acompanyament social en el procés d'inclusió. Per últim, proposa establir un sistema d'ajuts a la rehabilitació dels habitatges per reduir-ne els costos. "Poder adquirir més habitatge i millor", ha afirmat Trilla. Actualment, les entitats socials catalanes estan gestionant 1.800 habitatges per atendre els usuaris, però en necessitarien, de forma immediata, 816 habitatges més en 59 municipis de Catalunya.

L'informe 'Els habitatges buits dels bancs. Una oportunitat perduda per ampliar el parc d'habitatge social?' ha estat presentat en el marc del cicle 'Catalunya Social', a l'Ateneu Barcelonès. El president de la Taula d'entitats del Tercer Sector, Oriol Illa, ha denunciat que, en un context de recuperació econòmica, el "més greu" és que l'habitatge "torna a ser aquell niu o dipòsit per a inversors i especuladors que no veuen en altres productes els rendiments que avui està oferint l'habitatge".
Text

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook