Per primera vegada, un estudi realitzat entre el col·lectiu de metges interns residents (MIR) ha analitzat les condicions laborals i retributives d’aquests facultatius als centres sanitaris catalans. Metges de Catalunya (MC), sindicat majoritari a la sanitat pública i promotor de la històrica vaga MIR de la tardor de 2020, ha enquestat els residents amb l’objectiu d’elaborar un rànquing dels hospitals i unitats docents d’atenció primària del territori en funció del seu respecte pels drets laborals i formatius dels futurs especialistes.

L’organització ha obtingut 427 respostes, fet que representa aproximadament el 10% dels MIR de Catalunya. La voluntat del sindicat mèdic és repetir l’estudi anualment per avaluar l’evolució del grau de compliment dels drets laborals, així com de les possibles millores que aconsegueixi el col·lectiu de residents.

L’enquesta del sindicat qüestiona aspectes com els horaris i descansos, la quantitat de guàrdies mensuals, el temps destinat a la formació o la qualitat de la supervisió que reben els residents.

Segons la mitjana de puntuacions obtingudes, els tres hospitals amb més de 100 residents i millors condicions laborals i retributives per als MIR són la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, el Consorci Sanitari de Terrassa i l’Hospital del Mar de Barcelona. El Trueta està en sisena posició.

Els hospitals mitjans o petits, pel que fa al nombre de residents, amb millor valoració són l’Hospital de Figueres, l’Hospital de Mollet del Vallès i l’Institut Pere Mata de Reus, seguit del de Palamós. Pel que fa a les unitats docents d’atenció primària, les tres millors valorades són la unitat d’atenció familiar i comunitària (AFiC) del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), el centre ACEBA de Barcelona i la unitat AFiC de Girona.

D’altra banda, l’enquesta mostra que el Trueta incompleix l’horari laboral i el descans setmanal de 36 hores ininterrompudes. Els enquestats també coincideixen que tots els hospitals incompleixen el pagament de les guàrdies a les pagues extres.