Durant l’any 2021, l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha organitzat nou cursos de primera acollida, adreçats a persones nouvingudes a la comarca, als municipis de Vilafant, la Jonquera, Castelló d’Empúries, Roses, Llançà i Port de la Selva. En total, s’han emès 111 certificats corresponent a aquests cursos.

Enguany des de l’equip també s’ha impulsat la realització del mòdul sobre coneixements laborals a tres municipis amb la intenció d’integrar i consolidar els coneixements de l’entorn, l’orientació laboral i la formació a partir d’una metodologia participativa que parteix de les necessitats i possibilitats de les persones que formen part del grup.

Aquesta metodologia és present en tots els mòduls d’acollida que s’organitzen des de l’àrea, seguint els principis de participació, generant espais de confiança i intercanvi de coneixement amb persones que sovint es troben situacions d’alta vulnerabilitat social.

A més, durant aquest any Benestar Social ha col·laborat amb la Fundació Gentis en l’organització de set cursos de primera acollida més a Roses, Sant Pere Pescador, Castelló d’Empúries, L’Escala i Figueres, a través dels quals 100 persones han pogut completar l’itinerari corresponent al servei de primera acollida.

Per poder obtenir el certificat de primera acollida, tal com estableix el Reglament d’Acollida de la Generalitat de Catalunya, cal acreditar la participació en tres mòduls de formació: un mòdul (A) per aprendre català i castellà, amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials; un mòdul (B) sobre coneixements laborals, amb una durada mínima de 15 hores; i un tercer mòdul (C) sobre coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic, amb un mínim de 15 hores.

Durant el 2021, el consell comarcal ha tramitat el certificat de primera acollida per a 99 persones, que podran d’aquesta manera acreditar el seu arrelament a la comarca. Aquesta iniciativa compta amb el finançament del Fons Social Europeu i el suport de la Secretaria d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i dels diferents ajuntaments on s’han impartit els cursos.