El port esportiu de Roses dedica bona part de la tardor i l’hivern per fer treballs de manteniment. Entre les accions que s’han fet, hi ha la instal·lació de pilones a la rampa d’entrada al port i les millores de la senyalització amb la il·luminació dels accessos de l’edifici d’administració i de marineria del port esportiu.