Els participants en el casal d'estiu de Borrassà han estat els primers a gaudir dels elements de joc un cop han acabat les reformes i s'ha pogut reobrir el parc de davant l'església de Sant Andreu. Les obres de remodelació d'aquest espai han consistit en la pavimentació de l'àrea feta amb cautxú amortidor, de tonalitat vermellosa, a les dues zones de jocs infantils, amb pedra sènia a la part més propera a la façana de l'església i amb formigó remolinat a la perifèria. Per finançar l'obra, adjudicada per 38.841 euros, s'ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Girona, inclosa en el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, de 31.234,50 euros.