El Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE) ha començat a treballar en el pla i protocol comarcal d’abordatge de les violències masclistes als espais públics d’oci. Ho ha fet amb un grup motor, integrat per una dotzena de persones de diferents organismes. Són professionals de l’Àrea de Joventut i dels serveis d’Inclusió Social i Ciutadania del CCAE; del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i del SIE de Figueres; de l’equip d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR); dels ajuntaments de Castelló d’Empúries, Llançà i l’Escala; dels Mossos d’Esquadra; del Casal Cívic de Figueres, i de les entitats Medusa i el Catau.

Aquest equip està preparant la primera fase del projecte, que consisteix en una diagnosi de la realitat. Entre altres tasques, s’elaborarà una enquesta virtual, taules participatives i grups de discussió. Es preveu que aquesta fase duri fins a l’agost, abans de començar a desenvolupar el pla, que es preveu que estigui enllestit a finals d’any perquè a partir de 2022 els ajuntaments s’hi puguin adherir.

L’objectiu principal del projecte és dissenyar estratègies d’intervenció articulades amb el conjunt d’actors locals per tal de prevenir i intervenir davant les violències masclistes als espais públics d’oci de la comarca. En aquest sentit, es pretén desglossar perseguint altres metes. Per una banda, abordar les violències masclistes, i concretament les sexuals, des de la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació; i poder generar un consens entre la ciutadania, la societat civil i l’administració pública sobre com es fa.

D’altra, complementar les eines existents a escala municipal o comarcal dissenyant accions específiques i establint un circuit d’intervenció per poder donar una resposta coordinada a les violències masclistes als espais públics d’oci, tenint en compte els diversos contextos en què es poden donar. També, es vol aconseguir articular espais públics d’oci des de la perspectiva feminista per tal de poder oferir seguretat i llibertat a totes les persones que el gaudeixen.

Així doncs, la intenció d’aquest projecte és desenvolupar-ho des d’una perspectiva de feminisme interseccional. «Volem que sigui un protocol que no només tingui en compte la violència masclista vers les dones, sinó també les que es produeixen per qüestions d’origen o capacitats, volem fer aquesta visió interseccional perquè vagi molt més enllà», explica el cap de Joventut del CCAE, Joan Salellas.

Salellas té clar que «és una aposta decisiva per part del Consell, tant a escala política com tècnica, per abordar una problemàtica que tenim». És per això que – afegeix – «des de Joventut hi hem cregut i ho hem volgut liderar».

El treball es fa gràcies al programa d’assessorament i suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat, que s’emmarca en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere. El grup motor comarcal farà un seguiment exhaustiu, però serà la consultoria social Spora Sinergies SCCL l’encarregada de desenvolupar-lo.