Per primera vegada, els veïns i veïnes de Peralada podran decidir de manera directa com s'invertiran 40.000 euros del pressupost municipal del 2022. Es tracta dels primers pressupostos participatius, que porten per nom 'Participa Peralada' i que, segons expliquen des del consistori, "representen un pas més per avançar cap a un model de democràcia directa que impliqui a la població en els processos de decisió". Participa Peralada implica que els peraladencs podran fer propostes, debatre-les, prioritzar-les i decidir. Totes les persones que viuen o tenen algun vincle amb Peralada i Vilanova de la Muga poden presentar propostes per millorar el municipi, del 15 de març al 4 d'abril

Per facilitar la participació online a tota la població, s'ha creat la plataforma digital participa.peralada.cat i s'ha habilitat un punt de suport digital al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, on les persones interessades podran accedir a un ordinador i comptar amb una persona de recolzament per resoldre dubtes durant el procés, tant en el moment de fer arribar les propostes com en el moment de les votacions. També hi ha urnes als centre cívics El Centre de Peralada o La Sala de Vilanova de la Muga.

Logotip de la iniciativa.

Les inversions derivades de les propostes dels veïns i les veïnes han de complir una sèrie de requisits. Els àmbits de treball principals són els següents: la creació, rehabilitació, reforma o millora d'equipaments de titularitat municipal (adequació d'espais o sales d'equipaments ja existents, la construcció d'equipaments de dimensions reduïdes...); la reurbanització i millora d'espais públics (millora de l'accessibilitat, reurbanització de carrers, millora de places, parcs, zones verdes, àrees d'esbarjo de gossos, entorn natural...); infraestructures i mobiliari urbà (millora o instal·lació d'enllumenat, senyalització, bancs, fonts, papereres, plafons de mini deixalleries, etc.); infraestructures tecnològiques (wifi, plaques solars, material informàtic i/o tecnològic per als equipaments...);

Les propostes també tenen que complir les següents condicions: ser inversions d'interès públic, que no tinguin un cost de manteniment extraordinari, i que no suposin la contractació de nou personal; donar resposta a una necessitat concreta; ser de competència municipal; ser tècnicament i econòmicament viables; respectar el marc jurídic legal i no contradir el programa de govern i/o els plans municipals aprovats; no ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius i no pot superar els 40.000 euros.

Posteriorment aquestes propostes seran analitzades pels tècnics municipals (anàlisi de viabilitat), per garantir que els projectes compleixen els requisits, que són compatibles amb els projectes de la proposta del Pla d'actuació municipal, que són viables i que no contradiuen la normativa municipal. Després, els veïns i veïnes de Peralada i Vilanova de la Muga podran escollir, mitjançant la jornada participativa "Taller TOP 10!" quines de les propostes vàlides rebudes passen a la fase final de votació. I finalment, les persones empadronades al municipi de 16 i més anys podran decidir, a través d'una votació, els projectes guanyadors per tal que l'ajuntament els executi al llarg del 2022.