L'Assemblea de la CUP de Castelló d'Empúries ha presentat la campanya Diners al carrer, que és una iniciativa per retornar al municipi part dels ingressos que percep de l'Ajuntament, ja que actualment tenen representació al ple i a l'equip de govern amb dues regidories. Aquesta iniciativa obeeix als objectius de dinamitzar i possibilitar els projectes transformadors al municipi, d'impulsar la presa de decisions de forma col·lectiva i de retornar al carrer els ingressos fruit de la seva activitat política. Per aquesta primera edició, ha volgut destinar una quantitat de 2.500 euros repartits en col·laboracions econòmiques.

Poden beneficiar-se'n totes les entitats, associacions i organitzacions sense ànim de lucre amb incidència en el municipi, que presentin un projecte amb finalitats relacionades amb la defensa i protecció del medi ambient, la lluita nacional, la defensa de les classes populars, avançar cap a una societat Feminista, i participació política. La convocatòria i publicació de les bases es faran al web de la CUP de Castelló d'Empúries cupastelloempuries.cat.

Divendres passat, van publicar les bases i van presentar la campanya. El 15 de desembre serà la fi del període per presentar els projectes, mentre que, abans del 27 de desembre, faran el recull per part de l'Assemblea Local (AL) i la convocatòria d'Assemblea oberta. Del 27 de desembre al 10 de gener, valoraran els projectes, per part de l'AL. Del 12 al 22 de gener, comunicaran els resultats, mentre que el projecte s'haurà de desenvolupar durant l'any 2021.

Els projectes s'han de presentar en format digital al correu castellodempuries@cup.cat, amb una extensió màxima de 10 pàgines fins al 15 de desembre (inclòs). Un cop finalitzat el període de presentació, es farà un recull dels projectes i es convocarà una Assemblea Oberta a la qual podran assistir les entitats proponents per a defensar el seu projecte, i juntament amb els assistents es valoraran els projectes presentats. Posteriorment, els membres de l'Assemblea Local emetran les seves valoracions per a la decisió final. Del 12 al 22 de gener publicaran els resultats.