La junta de govern local de l'Ajuntament de Vilamalla va acordar l'aprovació, el 10 d'agost passat, del projecte redactat per l'arquitecta Marina Goday Cibeira, per a la reforma de la piscina municipal i, també, l'ampliació de l'edifici de serveis.

A més, la junta de govern de la Diputació de Girona del 4 d'agost va concedir a l'Ajuntament vilamallenc, entre altres ajuts per a les instal·lacions esportives del municipi, la subvenció dintre del programa A1 per al suport als municipis per a la promoció i el foment de l'activitat fisicoesportiva per fer front a la part de les despeses que comporta la contractació d'un socorrista per organitzar i dirigir les diferents activitats esportives que es realitzen a la piscina municipal durant l'estiu d'aquest any 2020.