El Departament d'Agricultura, mitjançant la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, ha publicat avui la proposta de resolució dels ajuts que permetran la recuperació del potencial productiu del sector pesquer i aqüícola. Concretament, s'ha resolt aprovar 88 expedients, que corresponen a un import total de 493.872 euros.

Aquests ajuts s'adrecen a la recuperació del sector pesquer i aqüícola, que aquest 2020 ha vist fortament afectada la seva viabilitat econòmica i la capacitat productiva, primer pel temporal Glòria i, posteriorment, per la crisi sanitària del COVID-19.

Així, per tal de mitigar part de l'impacte social i econòmic, es proposa l'aprovació de 16 expedients d'ajuts per un import de 274.955 euros adreçats al sector aqüícola per a la restitució del potencial productiu i per les tipologies de despeses següents:

Fins a un màxim del 100% de despeses per al subministrament de les infraestructures, els equipaments i les instal·lacions productives.

Fins al 20% de les despeses efectuades en concepte de costos de personal per a la realització de les inversions.

En el cas de les persones propietàries i/o armadores d'embarcacions pesqueres d'arts menors amb port base a Catalunya, es proposa l'aprovació de 72 expedients d'ajuts, per un import de 218.916 euros, per a la compra dels ormeigs i arts passius perduts o danyats a causa del temporal en format unitari o complet, i la de les diferents parts que els componen (caps, malla de plàstic, boies, morts, tub de PVC, xarxa, mosquetons, fil, pals de senyalització, etc.).

Garantir la competitivitat del sector pesquer i aqüícola és una de les estratègies de l'Estratègia Marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector primari com un dels puntals de l'economia blava del país.