Els 17 regidors de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries han acordat un seguit de mesures per tal de fer front a l'impacte sanitari, social i econòmic provocat per la pandèmia de la Covid19. En primer lloc, es vol posar en valor l'acord pres de forma conjunta davant una situació d'emergència mai viscuda fins avui, que ha permès aprovar un primer paquet de mesures a les que es destinaran 900.000 € amb l'objectiu de donar resposta a les afectacions provocades per aquesta forta crisi i per tal d'ajudar a reactivar l'economia del municipi.

Modificació de les ordenances fiscals sobre activitats econòmiques

Les modificacions són el 25% de bonificació en la taxa d'escombraries d'aquells establiments i comerços, que durant l'estat d'alarma i abans de l'inici de la desescalada, no han pogut obrir per no formar part dels serveis essencials. El 30% de bonificació en la taxa de mercats, el 100% de bonificació a les terrasses dels establiments que no faran ampliació i bonificació del 75% a aquells establiments que en demanin l'ampliació.Aquestes bonificacions s'estima que suposaran un total de 260.000€

També s'han previst dues línies de subvencions per a treballadors, empreses i autònoms afectats econòmicament pel COVID19 amb un pressupost total de 400.000€, 200.000€ per a cada línia.

La primera línia compta amb un ajut de 500 € per als treballadors afectats per la crisi, un ajut de 500€ per a empreses i autònoms afectats per la crisi, i una ampliació de les següents partides pressupostàries de l'ajuntament que necessitaran més recursos per fer front a les problemàtiques provocades per la crisi econòmica i social:

La segona línia compta amb un augment de 50.000 € en la promoció econòmica i turística del municipi, un ugment de 75.000€ per a la partida de Benestar Social i Famílies, i un augment de 115.000€ a les partides pressupostàries destinades a Salut, Seguretat i als serveis de neteja, entre d'altres.

Pel que fa als impostos i a les taxes es vol fer saber, que en data 7 de maig, es va aprovar en Junta de Govern Local un nou calendari fiscal dels padrons municipals que es poden consultar al web de l'Ajuntament. Es permetrà el fraccionament fins a final d'any sense interessos i fins a un màxim de 24 mesos a l'interès legal del diner, tal com marca la llei.

S'està treballant per aplicar altres mesures referents

L'Ajuntament també treballa de cara als sasals d'estiu i activitats de lleure infantil i juvenil, per tal de garantir-ne la seguretat i posar-los l'abast a tothom, la zona blava, amb l'objectiu que ningú hagi de pagar-la aquest 2020, i les noves mesures aplicables als serveis de les platges.

Per últim, els diferents grups polítics de l'Ajuntament volen comunicar que renuncien fins a finals de 2020, a les aportacions econòmiques que rep cada grup polític municipal en funció del nombre de regidors, que s'assignaran a les partides pressupostàries destinades a fer front a la crisi sorgida de la pandèmia de la COVID-19.