Tots els jutges passaran un test serològic per determinar si pateixen o han patit la covid-19 en el marc de la revisió mèdica periòdica. La comissió permanent del Consell General del Poder Judicial ha autoritzat aquest dijous la modificació del contracte subscrit l'octubre passat amb Quirón Prevención per a la prestació del servei reconeixements mèdics periòdics que des de fa onze anys s'ofereix als aproximadament 5.400 membres en actiu de la carrera judicial per tal d'incorporar a partir d'ara la determinació serològica d'immunoglobulines IgG-IgM. Amb aquestes proves es pot determinar si una persona genera o ha generat anticossos al coronavirus.

Aquesta determinació no implicarà la realització de cap prova addicional als jutges, ja que es farà a partir de les mostres de sang que s'extreuen habitualment en aquest tipus de reconeixements.

El Consell considera que la situació sanitària generada pel coronavirus, la consideració de la justícia com a servei essencial, la previsió d'aixecament de l'estat d'alarma, la consegüent reincorporació de jutges a les seus judicials, així com la necessitat que el CGPJ mantingui activa la vigilància de la salut de la carrera judicial, en un moment crític com l'actual, fa aconsellable -entre altres mesures organitzatives i sanitàries que ja s'estan adoptant- la determinació serològica d'immunoglobulines IgG-IgM al col·lectiu, que no estava inclosa en l'objecte del contracte.

La modificació, que va començar a tramitar-se fa diverses setmanes, no comporta ampliació de l'import del contracte, ja que la realització d'aquestes proves es compensa amb altres habituals que no es duran a terme pel risc de contagi que suposen.

La modificació del contracte va ser coneguda per la Comissió d'Assumptes Econòmics del CGPJ el 30 d'abril passat, compta amb informe de legalitat del Gabinet Tècnic i ha estat fiscalitzat de conformitat per la Intervenció dilluns passat.