La Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, el Zoo de Barcelona i l'Associació Trenca han impulsat el projecte 'TuroCat' -que comprèn accions fins al 2022- per evitar l'extinció de el turó europeu a Catalunya.

En el marc de el projecte, s'han destinat 60.000 euros per millorar el seu hàbitat, evitar atropellaments, eradicar espècies invasores que l'amenacen i potenciar la cria en captivitat, ha detallat el departament en un comunicat aquest dilluns.

El turó un petit carnívor que controla de manera natural les plagues de rosegadors i conills, però està amenaçat i es troba en perill a causa de "la intensificació i la desaparició dels paisatges agrícoles tradicionals".

En els últims 40 anys, la població de turons s'ha reduït més d'un 80% a Catalunya i es troba en "una situació crítica": hi ha entre 100 i 300 exemplars a l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès (Girona) i al nord de la província de Barcelona.

El grup treballarà per alliberar turons procedents de zones de la península Ibèrica "on encara són abundants", i ja ha iniciat les converses entre administracions per fer possible la captura, transport i alliberament dels individus.