L'Ajuntament de Figueres ha tret a concurs públic, per un valor de 400.000 euros, el manteniment dels parcs infantils i les àrees de salut de la ciutat. El contracte té una durada prevista de dos anys. L'empresa adjudicatària tindrà com a objecte assegurar-se que «en cap cas» es posi en perill la seguretat dels usuaris, ja sigui pel desgast de les instal·lacions, el seu trencament, la manca de manteniment o el vandalisme.

Segons la licitació publicada, l'empresa haurà d'assumir el manteniment de les àrees de joc de 16 centres escolars i 60 parcs infantils arreu de la ciutat. La presentació d'ofertes finalitza el 9 d'octubre.

El contracte tindrà una durada inicial de dos anys, prorrogables dos més i, a més de garantir la seguretat, haurà de conservar el «valor lúdic i l'estètica» de les instal·lacions evitant qualsevol deteriorament que afecti el joc, tal com es recull en el projecte.

La futura empresa adjudicatària haurà d'assumir la conservació, el manteniment i la neteja de tots els jocs infantils i les àrees de joc de titularitat municipal, així com les àrees de salut. El contracte, a més, inclou la instal·lació de noves àrees de joc.

L'anterior servei ja estava externalitzat. El 2013 es va adjudicar a la Unió Temporal d'Empreses Arico Forest-Aglomerats Girona amb un primer contracte de 3 anys. Un cop esgotat el termini, el contracte es va prorrogar fins a tres vegades, entre el 2016 i el 2018. La tercera i última pròrroga anual la va aprovar l'anterior govern el gener del 2018, des de l'1 de febrer d'aquell any fins al 31 de gener del 2019.