El ple ordinari de l'Ajuntament de Vilafant ha aprovat el Projecte de modificació puntual número 18 del Pla General d'Orientació Urbana. Aquesta modificació divideix en dos grans sectors l'àrea Indelor-Mas d'en Fonso i Canal del Rec, coneguda com a SUD 3, en SUD 3a i 3b. Aquesta mesura permetrà dinamitzar la urbanització industrial del sector i facilitarà la seva posterior gestió. Amb aquests incentius i amb la millora viaria per connectar amb la N-II, s'espera afavorir la instal·lació de noves empreses al municipi.

L'ordenança municipal per la prevenció i el control dels mosquits i concretament el mosquit tigre, es va aprovar per unanimitat. La mesura espera frenar la proliferació d'aquesta espècie invasora amb la conscienciació sobre les diferents mesures de prevenció que poden prendre per part dels veïns del municipi.

Un altre punt aprovat en la sessió fou l'acord de creació de la comissió del Nomenclàtor de Vilafant. Un organisme compost per l'Arquitecte municipal, el Secretari Interventor i un representant de cada grup municipal, amb l'objectiu de vetllar per les actuals i futures nomenclatures que reben i rebran els carrers i espais urbans de Vilafant. Esperant assolir la paritat en aquest àmbit.

La sessió va concloure amb l'habitual torn de precs i preguntes, on els diferents grups municipals varen fer les seves aportacions.