L'Oficina Jove de l'Alt Empordà ha incorporat dues tècniques que s'ocupen d'orientar i assessorar els joves que vulguin formar-se o aconseguir una feina.

Un total de 75 persones tècniques referents d'ocupació juvenil han començat a treballar per tot Catalunya per donar atenció de manera individualitzada i personalitzada als joves, principalment els més vulnerables, per informar-los i acompanyar-los en el seu procés d'orientació i assessorament laboral entre l'escola i el món del treball.

Com a referents d'ocupació juvenil, els tècnics i les tècniques treballaran a les oficines joves de manera coordinada amb centres educatius, oficines de treball, dispositius de salut i serveis socials.

L'objectiu és, segons informa l'Oficina Jove de l'Alt Empordà, assegurar una resposta integral als joves que impulsi la seva formació professionalitzadora i una posterior inserció laboral de qualitat.

La posada en marxa de la xarxa de personal tècnic referents d'ocupació juvenil és un clar exemple de treball interdepartamental, com ha posat de relleu la directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), Mercè Garau. «La col·laboració dels departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d'Educació és imprescindible per abordar estratègies conjuntes que donin resposta efectiva als reptes formatius que exigeix el mercat laboral actual i futur», ha afirmat Mercè Garau.

El SOC va aprovar el setembre passat impulsar la convocatòria de subvencions dels referents d'ocupació juvenil un cop finalitzat el programa Xarxa d'Impulsors de promoció i difusió del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.

En aquest sentit, la directora general de Joventut, Norma Pujol, ha destacat que «els referents d'ocupació juvenil donen continuïtat a la Xarxa d'Impulsors de la Garantia Juvenil i representen un pas endavant per reforçar la tasca qualitativa amb els joves, amb contacte personal i tutorització».

La rellevància de les actuacions dels impulsors de la Xarxa en matèria d'assessorament integral a la població més jove i vulnerable, que van causar un abandonament escolar prematur i es troben sense formació ni ocupació, és una de les principals raons per subvencionar la contractació de la figura de tècnic referent d'ocupació juvenil.