22 de octubre de 2018
22.10.2018
L'Escala

El Consell Comarcal promou el control energètic entre les empreses de l'Alt Empordà

Explica en un taller masures d'estalvi de les factures elèctriques i de gas i gasoil

22.10.2018 | 07:25
Imatge del taller celebrat al centre Ferran Sunyer.

En el marc de la iniciativa Polígons d´activitat econòmica, el Consell Comarcal de l´Alt Empordà ha organitzat un taller per promoure el control dels consums i els costos de l´energia -bàsicament de les factures elèctriques i de gas i gasoil- de les empreses, amb l´objectiu de detectar possibles estalvis, tant energètics com econòmics. El taller s´ha realitzat al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer, de Figueres.

El consum d´energia va estretament lligat a l´activitat econòmica que es desenvolupa, representant en molts casos un percentatge elevat de les despeses generades. Una bona gestió i coneixement d´aquests consums influirà directament en els resultats i a la competitivitat de l´empresa. Enegest és una nova eina dissenyada per avaluar d´una manera àgil i senzilla tots els consums energètics de l´activitat gestionada, les dades obtingudes seran de gran utilitat a l´hora d´establir objectius reals de millora en estalvi i eficiència energètica, poder-ne avaluar els resultats obtinguts i millorar la competitivitat de l´activitat econòmica.

L´aplicació permet fer el seguiment de tots subministraments energètics que es disposa d´una manera integrada. Mitjançant una sèrie de formularis s´introdueixen les dades dels subministres energètics i de les factures associades a cadascun d´ells. Actualment Enegest permet avaluar els consums d´electricitat, gasoil, gas natural, propà, butà, glp i biomassa. A mesura que s´afegeix informació a l´aplicació, es visualitzen un seguit de dades i gràfiques on es pot observar l´evolució dels consums, els imports dels subministraments energètics i el preu de cada font d´energia al llarg del temps.

L´aplicació també ofereix el càlcul de la petjada de carboni energètica, indicant els kg de diòxid de carboni equivalents als consums energètics introduïts, dades que ens permetran conèixer l´impacte que genera l´activitat a nivell d´emissions de gasos d´efecte hivernacle. Aquesta acció, pot resultar un primer pas a l´hora d´adherir-se als programes impulsats per l´Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Enegest també permet calcular diversos ràtios energètics, que faciliten establir relacions entre factors energètics (consum, cost i petjada de carboni) i un seguit d´indicadors anuals de l´empresa, dades que ens ajuden a conèixer l´eficiència energètica de l´activitat desenvolupada.

Amb els ràtios es poden conèixer per exemple, el consum energètic per pernoctacions, clients, facturació, metres quadrats calefactats, etc. L´aplicació informàtica ha estat promoguda pel Consorci Ripollès Desenvolupament en el marc de la convocatòria de Projectes Innovadors i Experimentals del SOC, i en està disponible de manera gratuïta mitjançant un enllaç web, on només cal registrar l´empresa interessada per poder començar a gestionar els subministraments.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook