La creació de pisos tutelats per a gent gran és una necessitat que la població la sent com a important des de fa anys. A Figueres, on no hi ha cap oferta d´aquest tipus d´habitatge, ni públic ni privat. A la capital de l´Alt Empordà, des de fa deu anys, l´Associació de Serveis Integrals de Futur (ASIF) treballa per pal·liar la pobresa que afecta les persones en la darrera etapa de la vida, i actualment està centrant els seus esforços en la creació d´habitatges tutelats al centre de la ciutat: "Hem llogat tot un bloc de pisos i els estem arreglant perquè es puguin posar en marxa l´any que ve", explica la presidenta de l´Associació, Àngels Balot. Serà un servei d´acolliment alternatiu a persones grans amb un alt grau d´autonomia que, per raons familiars o socials, entre altres, no poden estar en un habitatge propi. "Es destinaran a gent gran que està vivint en condicions de precarietat i en soledat i també a famílies o persones en risc d´exclusió social. És una inversió molt gran, però necessària a la ciutat".

En total, l´oferta inclourà cinc pisos i un local, tres d´ells estaran a disposició de la gent gran i dos d´ells seran per a famílies que estiguin en exclusió social, que hagin estat desnonades o de dones que hagin patit maltractaments: "Ens arriba molta gent que fa temps que està esperant un pis i que no tenen recursos". Es tracta, doncs, de cobrir un buit a Figueres, on l´única previsió d´aquest tipus s´inclou dins la futura residència per a gent gran que vol tenir també un servei d´acolliment alternatiu a persones grans amb un alt grau d´autonomia que no poden estar en un habitatge propi.

L´actual situació de crisi econòmica, que encara no està superada, ha estat una de les principals causes en l´augment de la pobresa, tant dins l´àmbit familiar com individual i especialment entre el col·lectiu de la gent gran. Aquest projecte forma part del treball que l´associació realitza tot "posant èmfasi en les famílies que tenen serioses dificultats per al correcte i sa manteniment del seu entorn a escala d´habitacle o per cobrir les seves despeses o l´assistència dels seus fills" destaca Balot. "Parlem d´un col·lectiu que forma part del grup anomenat pobresa invisible, acostumat a viure en silenci les seves mancances". L´associació deixa constància que a l´Empordà, i concretament a Figueres i rodalies, hi ha un nombre significatiu de llars de persones grans amb dificultats, tant econòmiques com assistencials, un col·lectiu moltes vegades a les rodes dels diferents mitjans d´ajut.

L´any passat, l´associació va donar servei de forma gratuïta a 626 persones, entre gent gran, adults i joves i infants, als quals dirigeixen alguns dels seus serveis, que van creixent davant d´una demanda que no frena, sinó que va en augment. "Aquest any, a primers de gener, ja havíem augmentat un 20% els nostres serveis comparat amb el gener de l´any passat. Ens ve gent de Figueres, però també dels pobles del voltant". Tot i que l´associació treballa amb un pressupost tancat, "intentem no rebutjar ningú que de veritat ho necessiti".

Pobresa invisible

Cada cop Catalunya i Figueres viuen amb més intensitat la problemàtica de la pobresa invisible: "Són invisibles perquè no s´aixequen, no surten a protestar, van a demanar un ajut, els diuen que no i es queden tancats, no busquen una altra sortida, avergonyits, no fan soroll i ningú se´n fa ressò. A Figueres, s´estima que la pobresa afecta un 35-40% de la població nativa i aquesta va en augment. A Catalunya, la taxa de risc de pobresa en la gent gran s´ha disparat els darrers anys i ha passat del 23,6% al 89,4%, entre el 2102 i 2017, situant-se a la cua de les dades que es coneixen pel que fa a la Unió Europea, assenyala la presidenta d´Asif.

Asif neix inicialment per ajudar aquelles persones més grans de setanta anys, del país, amb pensions no contributives i per vetllar per una vellesa digna, "però cada cop, entre els nostres usuaris, tenim més mainada". El centre atén un total de 40 nens, als quals ofereix classes personalitzades de reforç o assistència psicològica o de logopeda.

L´associació es finança a través de la quota que paguen més d´un centenar de socis. Per fer front a les necessitats econòmiques, l´any 2010 calia fer un pas més enllà i es va crear l´Associació de Serveis Integrals de Futur, ubicada des de fa dos anys al carrer Méndez Núñez, on s´ofereix des de teràpies naturals, servei de psicologia, geriatria, cures a domicili, i gestiona la recerca de personal a través d´una borsa de treball. "El que cobrem per cada servei es destina íntegrament a Asif amb l´objectiu de vetllar per la dignitat de la vellesa i com més serveis de pagament i com més gent ens contracti, més podrem ajudar a la gent, perquè a través d´aquest vessant també ens financem". Asif també ofereix els seus serveis a la Fundació Tutelar Empordà i té conveni amb diferents ajuntaments per oferir als municipis tallers de memòria i gimnàstica". Hi ha situacions d´extrema pobresa, davant les quals no podem quedar indiferents: "La gent gran d´ara va lluitar per nosaltres, ara cal que ho fem nosaltres", aquest és el lema de l´associació. Per demanar més informació, es pot trucar al 972 67 03 91 o consultar www.associaciode-serveis-integrals-de-futur-net.