El Departament d'Ensenyament de la Generalitat es fa càrrec, a partir del curs 2017-2018, de la gestió de les instal·lacions de l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà com a equipament pertanyent a l'Institut Olivar Gran, per donar cabuda a tota l'oferta de cicles formatius de la branca de l'hoteleria i el turisme.

Els nous cicles d'FP Dual que presenta l'Olivar Gran en vista al nou curs, així com les perspectives de creixement, a mitjà termini, de l'oferta formativa, han portat Ensenyament a requerir la gestió i l'ús preferent dels espais de l'Escola d'Hostaleria, que a partir d'ara tindran una funció d'Escola d'Hoteleria i Turisme.

Aquesta reestructuració d'equipaments preveu una adaptació de l'edifici de l'institut, perquè quedi connectat de forma directa amb l'edifici de l'actual Escola d'Hostaleria. "El projecte és molt il·lusionant per a l'Olivar Gran i l'afrontem amb molta responsabilitat, tenint en compte que ens fem càrrec de tota la formació relacionada amb l'hoteleria i el turisme, els puntals econòmics de la nostra comarca", explica el director de l'Institut Olivar Gran, Rafa González, el qual agraeix "la confiança" que li han mostrat el Departament d'Ensenyament i també l'Ajuntament de Figueres.

La gran novetat, un cicle pioner a Catalunya

La gran novetat, un cicle pioner a Catalunya

La gran novetat és el Cicle Formatiu de Grau Superior d'Organització i Animació Turística Especialista en Màrqueting (aquest és el nom comercial del Grau Superior de Guia, informació i assistència turístiques). Aquest cicle és pioner a Catalunya i el currículum s'ha dissenyat a partir de les necessitats del sector turístic, amb una demanda de professionals amb uns coneixements i una formació molt concreta.

Rafa González exposa que la taula de mòduls d'aquest cicle incorpora màrqueting digital i promoció, gestió econòmica i financera d'una empresa i disseny de material per a mitjans de comunicació, a més que potencia els idiomes estrangers, principalment l'anglès i el francès. El programa curricular inclou, a més, totes aquelles matèries específiques de turisme, com l'estructura del mercat turístic, les destinacions, els serveis d'informació turística, el protocol i les relacions públiques, els processos de guia i assistència turística i, entre moltes altres, les activitats lúdiques, fisicorecreatives i culturals per a animació turística.

El primer curs d'aquest cicle consta de 25 places i la preinscripció s'ha obert aquest mateix dijous, 25 de maig. Hi tenen accés estudiants que hagin finalitzat el Batxillerat, aquells que hagin superat la prova d'accés a un cicle de grau superior i alumnes que hagin cursat un grau mitjà de la família de l'hoteleria i el turisme. Tindran preferència els estudiants amb millor nota.

L'Associació per a la Formació Professional a l'Alt Empordà ha portat el timó fins ara

L'Associació per a la Formació Professional a l'Alt Empordà ha portat el timó fins ara

L'Escola d'Hostaleria ha estat gestionada fins ara per l'Associació per a la Formació Professional a l'Alt Empordà, amb una oferta de cursos de cuina, de serveis de restauració, de fleca i de pastisseria de diversos nivells i dirigit a un gran ventall de col·lectius.

L'Associació s'ha coordinat, des de fa uns anys, amb l'Institut Olivar per compartir l'equipament, ja que l'institut s'ocupa d'impartir cicles formatius de grau mitjà de cuina i gastronomia i de restauració i serveis.

Ara que les instal·lacions passen a ser gestionades per Ensenyament, amb una ampliació de l'oferta de cicles, els responsables de l'Associació per a la Formació Professional a l'Alt Empordà confien poder mantenir el seu programa de cursos. Sandra Gard, directora de l'associació, afirma que les negociacions tiren endavant per veure com queden l'ús i la distribució dels espais de l'equipament a partir d'ara.

"L'Associació per a la Formació Professional a l'Alt Empordà, en principi, continua l'activitat a l'escola, tot i que està pendent de definir en quins termes. Sabem segur que la UEC d'Hostaleria, la Unitat d'Escolarització Compartida, continua fent la seva activitat aquí, en horaris de matí, com fins a la data, i que la resta de cursos, com els de formació ocupacional vinculats a l'hostaleria i a la garantia juvenil, se seguiran fent en horari de tarda, sempre que es puguin compaginar amb tota la distribució dels espais", ha explicat Sandra Gard, i hi ha afegit: "Pel que fa al curs privat, també s'adaptarà a l'ús de l'aula-restaurant, i s'estudiarà en quina franja horària. És important recalcar que l'associació continua amb la seva activitat vinculada al sector de l´hostaleria."