Gairebé 4 de cada 10 infermeres catalanes treballaven amb contracte eventual abans de la pandèmia, segons un article publicat al Journal of Nursing Management. El treball s'emmarca dins del projecte 'Projeccions de la població infermera a l'horitzó 2030', del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC). A partir de l'anàlisi de l'evolució del nombre i el tipus de contractes a infermeres a Catalunya i a l'estat espanyol, s'analitzen dades del 2010 al 2019 i es mostra un augment de la precarietat en aquest període a Catalunya. En clau estatal, revela que només el 25% de les infermeres espanyoles té contracte fix quan surt de la universitat, situació que no millora durant els tres anys posteriors.

El nombre de contractes per cada infermera sense feina és més elevat a Catalunya que a la resta de l'estat espanyol. Concretament, la mitjana de contractes per cada infermera en atur és troba entre quatre i dotze, mentre que a la resta de l'estat és d'entre un i quatre. Per exeple, el 2018 unes 15.000 infermeres (30% del total) enllaçaven un contracte amb un altre, sense tenir temps d'apuntar-se a l'atur entre cada contractació.

La presidenta del CCIIC i coordinadora de l'estudi, Paola Galbany, ha valorat que l'estudi posa de manifest la necessitat que els gestors sanitaris ofereixin contractes fixos a les infermeres per combatre la manca de professionals i l'estrès.

Els autors observen que durant la pandèmia s'ha reduït el nombre total de contractes eventuals i demanen que aquesta tendència es mantingui quan se superi la situació de crisi.