Els serveis mínims de la vaga dels centres de la sanitat concertada per als dies 3, 4 i 5 abril pròxims, que apliquen el conveni SISCAT, garanteixen els serveis d'urgències i els tractaments de ràdio i quimioteràpia, entre d'altres. Segons l'ordre del Departament de Treball, els serveis mínims també garanteixen el normal funcionament de les unitats d'atencions i vigilància intensives, coronàries, hemodiàlisi, neonatologia, parts i l'activitat quirúrgica inajornable derivada de l'atenció urgent i greu. En els centres d'atenció primària, les urgències també s'atendran.