17 de gener de 2019
17.01.2019
L'Empordà

La Sindicatura de Comptes detecta irregularitats en ajudes de la DGAIA

17.01.2019 | 06:30
La Sindicatura de Comptes detecta irregularitats en ajudes de la DGAIA

Introduir criteris no previstos o contraris a les bases de la convocatòria per calcular ajudes, «debilitats» en el control de les subvencions i carències en la comprovació de les prestacions a joves extutelats, són algunes de les irregularitats que la Sindicatura de Comptes ha detectat en els comptes de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat corresponents al 2016.

A través d'un comunicat, la Sindicatura ha informat que ha fiscalitzat les subvencions i les prestacions que va concedir la DGAIA aquell any, que van ascendir a 25,91 milions d'euros.


Criteris de càlcul irregulars

L'informe ressalta entre les irregularitats detectades que «el càlcul de les quanties atorgades a les entitats beneficiàries de les subvencions en règim de concurrència va introduir criteris que no estaven previstos o eren contraris als previstos en les bases de la convocatòria». En algun cas, segons l'organisme fiscalitzador, es van aplicar criteris de càlcul que no eren directament proporcionals a la puntuació obtinguda després de la valoració de les sol·licituds, contràriament a allò que exigien les bases de la convocatòria.

Així, la sindicatura remarca que ha trobat «errors que posen de manifest debilitats en els circuits interns»; en concret, en catorze accions subvencionades dutes a terme per vuit entitats beneficiàries.

Entre d'altres anomalies, la sindicatura ha trobat percentatges de dedicació de treballadors d'accions subvencionades que no concorden, i justificants acreditatius de les despeses imputats a projectes subvencionats que van ser presentats per les entitats beneficiàries fora de termini.

L'informe també assenyala que, el 2016, la DGAIA va concedir dues subvencions directes per 36.000 euros, en les que la documentació aportada no va incloure la Memòria explicativa del compliment de l'activitat finançada i en un dels dos casos, tampoc la liquidació definitiva de l'activitat.

Quant a les prestacions per a menors d'edat en situació de risc, la sindicatura ha trobat que els expedients de concessió d'aquestes ajudes no inclouen els preceptius informes semestrals de seguiment del compromís socioeducatiu.

Sobre les prestacions per a joves extutelats, la fiscalització ha posat de manifest «carències en la comprovació del compliment del requisit d'ingressos de l'activitat laboral per ser beneficiari de la prestació o de la residència legal efectiva a Catalunya».

Per tot això, l'entitat fiscalitzadora recomana a la DGAIA que valori millor les sol·licituds de subvencions, controli els programes i les actuacions subvencionats i valori la situació de necessitat dels beneficiaris, així com la possibilitat de fer auditories per verificar el compliment contractual en el cas de la gestió dels joves extutelats.

Fonts de la DGAIA han afirmat que han estat un any «col·laborant al màxim amb la Sindicatura de Comptes aportant tota la informació i documentació requerida» i han ressaltat que han creat un nou equip específic per treballar amb el síndic, amb l'objectiu de donar resposta a totes les recomanacions. «Analitzarem les propostes de millora i, si és necessari modificar els procediments, ho farem», va assegurar la DGAIA.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook