Catalunya és el quart territori de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) amb menys treballadors públics, un 8,3% el 2008 només per sobre de Grècia, Japó i Corea. En el marc dels països desenvolupats, l'estat espanyol té un nombre d'empleats públics baix. El 2008 els assalariats públics de l'Estat representaven el 12,2% dels ocupats, enfront del 15% del conjunt de l'OCDE. A la resta de l'Estat el percentatge d'empleats públics és 5,4 punts més alt que Catalunya (13,7%). Així es desprèn del quart informe sobre empleats públics que ha fet públic Pimec i que descriu l'evolució dels funcionaris a Catalunya i a l'Estat entre 2007 i 2011. L'estudi conclou que el sector públic ha augmentat la seva ocupació en aquest període en un 9,6%.

El nombre de funcionaris de Catalunya és dels més baixos de tots els països desenvolupats. Dins l'OCDE, ja l'Estat té un nombre d'empleats públics relativament baix, però separant les dades de Catalunya s'obté que es troba entre els territoris amb menys pes públic, un 8,3% el 2008 enfront d'un 13,7% a la resta de l'Estat. Catalunya només té per sota Grècia (7,9%), Japó (6,7%) i Corea (5,7%).

En els extrems, Noruega és el país amb més empleats públics sobre el total d'ocupats, amb un 29,3%, mentre que Corea només en tenia un 5,7% el 2008.

Catalunya, 41 funcionaris per cada 1.000 habitants

El juliol del 2011 a Catalunya hi havia 306.500 empleats públics, xifra que representava el 10% de l'ocupació total, un percentatge notablement inferior a l'estatal i 15,4 punts inferior a la comunitat líder, que és Extremadura (25,4%).

Si es relacionen els empleats públics per 1.000 habitants, Catalunya en té relativament pocs, segons Pimec. 40,7 enfront de 56,6 que n'hi ha al conjunt de l'Estat o 85,3 a Extremadura, 69,8 a Castella-Lleó, 69,4 a l'Aragó o 65,9 a Madrid.

En aquest sentit, tot i que la variació de l'ocupació pública a Catalunya entre 2007 i 2011 ha patit un augment del 9,6%, segueix sent la més baixa de l'Estat i dels països de l'OCDE. D'altra banda, malgrat l'increment, en els darrers trimestres els empleats públics, tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat han disminuït.

Per demarcacions, la barcelonina concentra el 69,4% dels assalariats públics catalans, mentre que la de Tarragona, Girona i Lleida suposen el 12,3%, 10,7% i 7,5%, respectivament. A la demarcació de Tarragona és on han crescut més els empleats públics entre 2007 i 2011, i a la de Barcelona on han crescut menys.

Més pes del sector concertat a Catalunya

Pimec ha constata que la prestació de serveis en règim concertat per part del sector privat en l'educació i la sanitat està més arrelada a Catalunya que a l'Estat.

Una presència més gran als ens locals

El grup d'assalariats als ens locals representa el 33,5% dels empleats públics a Catalunya enfront del 15,7% d'assalariats lcoals a l'Estat. Pel que fa a l'administració espanyola, ocupa el 10,4% d'empleats públics a Catalunya -un 5,4% a l'Estat- i a Universitats ocupen el 2,1% dels llocs. En l'àmbit universitari destaca que l'ocupació pública ha disminuït un 7,8% respecte el 2007.

La policia, la que més ha crescut en nombre de treballadors

Pel tipus d'activitat, l'administració catalana ve dominada pel gran pes que té la docència no universitària (23,9%), seguida del sector sanitari (11,5%). Les forces de seguretat representen el 5,5% dels empleats públics i és el que ha tingut més creixement.

Pel que fa a l'administració pública estatal a Catalunya el major nombre d'efectius es troba en ministeris i organismes autònoms (39,7%), ens públics (20,9%), i forces i cossos de seguretat de l'Estat (20,8%).