Coneixerem les experiències personals de diversos emprenedors gironins, al mateix temps que ens donaran el seu parer sobre l'ecosistema de les nostres comarques, i també tindrem el testimoni d'inversors. Paga la pena emprendre a Girona? Quines fortaleses proporciona el territori? Quines febleses? Es donen facilitats a l'emprenedoria?