L'Ajuntament de Figueres, juntament amb el Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, ha engegat un projecte per reubicar els estornells que pernocten a la ciutat durant la tardor i l'hivern a un espai que causi menys molèsties als veïns i a més facilitar la visualització dels espectacles de vol dels estols (Starling murmuration) que realitzen aquesta ocells al capvespre. 

6

Estols d'estornells sobre Figueres

Aquest espai és la pineda situada a la pujada del Castell de Sant Ferran, on s'han realitzat diferents actuacions per tal d'atraure els estornells i aconseguir que hi pernoctin. Primer es planteja repujar el brancatge inferior dels pins de la zona per evitar que els depredadors terrestres hi puguin accedir. Com els estornells busquen arbres il·luminats com a dormitoris, ja que això els protegeix dels depredadors alats nocturns, es crearà un enllumenat a la zona del dormidor, il·luminant la part interior de diferents pins de la pujada del Castell. A més, es reproduirà el so de veus d'estornells amb quatre altaveus que s'activaran just abans del capvespre.

Treball per reubicar els estornells Ajuntament de Figueres

Totes aquestes mesures s'implanten prèviament a l'arribada dels estornells hivernants que es calcula que poden arribar a ser entre 15.000 i 30.000 exemplars.

A part d'allunyar els estornells de zones que causaven més molèsties com el Parc Bosc o la Rambla, si els estornells dormiten en aquest espai, des del Castell de Sant Ferran i altres punts enlairats de la ciutat es podran veure els vols dels estols d'estornells que es fan cada capvespre i que atrauen amants de la fotografia i la natura. Són els anomenats Starling murmuration.

Per la regidora de Medi Ambient Sònia Trilla, la ubicació dels estornells a la zona de la pujada del Castell permetria alliberar la seva presència a altres espais de la ciutat on causen més molèstia. "És un projecte innovador que creiem que pot ser una solució a la problemàtica dels estornells a la ciutat que passin per la reubicació i no tant per altres tècniques més agressives", declara.