El Ministeri de Sanitat ha determinat que els centres de fisioteràpia, podologia, logopèdia, de terapeutes ocupacionals i d'òptics i optometristes poden tancar en aplicació de l'estat d'alarma pel coronavirus i només atendre urgències inajornables. El director general d'Ordenació Professional de l'Estat, Rodrigo Gutiérrez, ha respost als col·legis professionals que, tot i ser serveis essencials, l'apertura al públic "únicament seria obligatòria en aquells casos en que l'assistència sanitària que presten sigui necessària per a resoldre aquells problemes de salut que poguessin tenir una evolució desfavorable si es demorés el seu tractament". Els col·legis han agraït que s'hagi acceptat la seva petició i la "sensibilitat demostrada".

El Consell General del Col·legi de Fisioterapeutes, el Col·legi d'Òptics-Optometristes, el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals i el de Podòlegs van demanar al govern espanyol el tancament de les seves consultes. Els col·legis reclamaven que se'ls inclogués entre els establiments d'obligada clausura ja que la realització de la seva feina implica un contacte directe amb el pacient.

Gutiérrez dona resposta a la petició i assegura que segons els diferents reials decrets aprovats es pot concloure que la sol·licitud de tancament de centres i consultes d'aquestes professions, restringint l'activitat a les urgències imprescindibles i inexcusables, "està contemplada en la normativa vigent".