14 de setembre de 2015
14.09.2015

El TC suspèn cautelarment la reforma de la llei de l'Agència Tributària de Catalunya

El govern espanyol ha presentat recurs en considerar que es vulnera el dret dels ciutadans de l'estat a accedir a l'ens

14.09.2015 | 14:44
L´edifici del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs del govern espanyol contra la reforma de la llei de l'Agència Tributària catalana i, en conseqüència, l'ha suspès cautelarment durant cinc mesos. Concretament, la suspensió afecta l'article 4 de la Llei 9/2015 que desplega l'Agència Tributària de Catalunya per a l'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'agència. La llei estipula que poden optar al cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat, entre altres, aquells funcionaris de l'agència tributària espanyola amb destinació definitiva a Catalunya, fet que la Moncloa considera que "exclou el dret d'accedir en condicions d'igualtat als interessats de la resta de l'Estat".

L'article 4 de la llei estableix la creació deu dues disposicions addicionals de la norma que són les que fan possible la integració voluntària -amb el reconeixement de drets que implica- de funcionaris de l'Estat i altres administracions als cossos superiors d'Inspectors Tributaris i de Tècnics de Gestió Tributària de la Generalitat de Catalunya.

Segons la llei, poden optar a integrar-se de forma voluntària en el cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de convocatòries específiques, "els funcionaris que tinguin assignades funcions substancialment coincidents amb les pròpies del Cos i que tinguin destinació definitiva en l'àmbit territorial de Catalunya". El problema, segons va denunciar La Moncloa, radica en el fet de requerir que la seva destinació definitiva sigui Catalunya perquè d'aquesta manera "s'exclou el dret d'accedir en condicions d'igualtat a la resta d'interessats de la resta de l'Estat". També que es permeti a funcionaris que no presten servei a l'administració de la Generalitat accedir per integració a la funció pública d'aquesta, cosa que "d'altra banda constitueix una manera d'accedir ex novo a la funció pública".

Segons el govern espanyol d'aquesta manera "es vulnera el dret fonamental de l'article 23 pel què els ciutadans de tota la nació tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics amb els requisits que assenyalin les lleis". També l'article 103 que estableix l'accés a la funció pública "d'acord als principis de mèrit i capacitat".

Per últim, segons el govern espanyol, es vulnera l'Estatut Bàsic del Treballador Públic que assenyala que els sistemes de selecció de funcionaris de carrera seran amb caràcter general els d'oposició i concurs-oposició i només amb virtut de la llei, i amb caràcter excepcional, el sistema de concurs.

Tal com diu la normativa referent a l'Agència Tributària, també poden accedir al Cos els funcionaris que en el moment de la convocatòria prestin serveis a l'administració de la Generalitat o als ens del sector públic que en depenen, si pertanyen a cossos i escales del subgrup A2 d'altres administracions públiques.

La suspensió del TC té caràcter cautelar i és per cinc mesos, mentre l'alt tribunal resol el fons de l'assupmte.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema