Consultori Fiv Obradors
www.fivobradors.com
Nou consultori sobre fertilitat amb els doctors Obradors
Estrenem consultori amb FIV Obradors

Nou consultori sobre fertilitat amb els doctors Obradors

Els nostres lectors podran formular els seus dubtes a través de la nostra edició «Emporda.info» el dia 28 de setembre

Portada  Quines proves cal fer abans d´una FIV?

Quines proves cal fer abans d'una FIV?

Bona pregunta.Nosaltres sempre recomanem:- Cariotip dels dos membres (estudi dels cromosomes)- Determinació hormona AntiMuleriana (AMH), per veure...

Portada 

És possible adoptar embrions?

Legalment SI.És possible i dona molt bons resultats per que només es poden donar embrions que tinguin una molt bona qualitat.

Portada 

En què dies la dona és més fèrtil?

Entre els dies 12-14 contant des de l´inici de la seva última regla

Portada 

Pot ser suficient amb un tractament mèdic per solucionar un problema de fertilitat o sempre es recorre a reproducció assistida?

Pot ser suficient un tractament mèdic, si.Hi ha cassos de fertilitat que es poden resoldre sense reproducció assistida.Però depen molt de cada cas i...

Portada 

Hi ha llista d'espera per als tractaments?

No, a la nostra Clínica no hi ha llista d´espera,Per desgràcia, a la Seguretat Social si que n´hi ha, hi ha una llista d´espera de 2-3 anys.

Portada 

Vitrificació dels òvuls i congelacio és el mateix?

Si, és el mateix.La vitrificació és la tècnica que s´usa per congelar els òvuls.És dos formes de dir el mateix.

Portada 

Després de dos avorts naturals és necessari fer proves de fertilitat?

Els avortament són relativament freqüents (un 20% de les dones n´han sofert), però tenir-ne dos ja no és tant freqüent.Si, es recomanable fer-te...

Portada 

És necessari utilitzar anestèsia en la transferència embrionària? La meva parella és molt peruga.

La transferència embrionària no requereix anestèsia, és com una revisió ginecològica. És ràpida i indolora.El que SI requereix anestèsia és la...

Portada 

Com sé que ovulo i quan ho faig?

Hi ha test que permeten veure la ovulació. Són els test d´ovulació i es poden comprar en farmàcies.Indiquen el dia més fèrtil de la dona, que...

Portada 

Diu que han fet 27 embarassos fins al març: tots per fiv o algun altre mètode?

De fet, ara ja en tenim 34! Han estat per FIV i per Inseminació.Amb semen de parella o de donant; amb òvuls de parella o de donant.Amb estudi...

Portada  Som una parella de dones: quin procés ens recomaneu?

Som una parella de dones: quin procés ens recomaneu?

Tenim 4 parelles de dones esperant un fill després de realitzar-se tractaments al nostre centre. I d´altres en espera de tractament.Algunes d´elles...

Portada 

Sóc un noi de 22 anys i m´han dit que em puc fer donant. Quines condicions he de tenir?

Ara mateix, nosaltres no busquem donants de semen.Però de forma genèrica, un donant de semen ha d´estar en bona salut física i psíquica, passar unes...

Portada  Es poden preveure malaties genètiques?

Es poden preveure malaties genètiques?

Si. Es poden realitzar estudis genètics als pacients i als embrions per evitar més de 200 malalties genètiques.És un estudi que està disponible i...

Portada 

Buenas tardes yo tengo un hijo invitro con óvulo de donante ...al no tener mis genes si algún día tiene un problema de salud se puede contactar con la donante?

Si, la Ley permite que se contacte a la donante en casos de necesitat médica.Está contemplado por la Ley, si.

Portada 

Quin nivell d´èxit tenen els seus tractaments?

Depén del cas, i sobretot de l´edat de la pacient.Però estem observant que obtenim uns resultats de gestació per sobre la mitjana española i...

Portada 

Llegeixo que hi ha dietes que afavoreixen la possibilitat de l´embaràs, és cert?

Si, però dintre uns límits.Si hi ha factors complicats com una pacient amb una edat avançada o un pacient amb un seminograma molt danyat és...

Portada 

Em costa molt deixar de fumar i no sé si podria sotmetre´m a un tractament de reproducció si fumo. Moltes gràcies.

En principi, no hi ha CAP contraindicació per realitzar un tractament de reproducció assistida si el pacient es fumador.Òbviament, preferim que la...

Portada 

He patit dos avortaments durant els primers mesos d´embaràs, si em fes una in vitro reduiria les possibilitats de repetir?

Hi ha procediments i estudis previs que reduirien el risc a que tornés a passar, si.Hi ha pacients que tenen avortaments de repetició i podem fer...

Portada 

Els casos de trigèssims (embaràs de 3 embrions) es dónen per què: la dona s´ha estimulat l´ovulació i ha mantingut relacions, per inseminació o per fiv?

Normalment, els cassos d´embaràs de 3 fetus, es poden donar en cassos d´inseminació artificial, però s´haurien d´evitar i es poden evitar.Nosaltres...

Portada 

Hem llegit a la seva web que preserven la fertilitat, entenem que una dona pot congelar els seus òvuls per més endavant?

Exacte. La qualitat dels òvuls i qualitat dels òvuls disminueix amb el temps, i per tant, una dona por crioconservar (congelar) els seus òvuls per...

Portada 

Hi ha més risc de malformacions en aquests tractaments?

No. No està descrit que la reproducció assistida augmenti el risc de malformacions en els nadons.

Portada 

Residimos en Francia, Perdonen por no escribir catalán. Hacen tratamientos a parejas de otros países?

Pas de problème. Bien sure, on peux faire du traitement a patient d´autres pays.Nos avons déjà traite patients de France et du USA. Nous parlons...

Portada 

És dolorosa l'extracció d'òvuls?

L´extracció es fa sota sedació total, i per tant, la pacient no nota res.Al acabar la intervenció es dona analgèsics a la pacient, que té un dolor...

Portada 

Es poden mantenir relacions en parella mentre estem sota tractament?

En principi sí, però segons el tractament.Si és una FIV, i durant l´estimulació ovàrica, a causa que els ovaris creixien de grandària, no es...

Portada 

La FIV pot danyar els meus ovaris o algun òrgan del meu sistema reproductor femení?

No. La FIV és una intervenció que dura 15 dies i que justament busca ajudar a la pacient a quedar-se embarassada, no danya ni ovaris ni cap...

Portada  Els donants han de tenir alguna característica especial?

Els donants han de tenir alguna característica especial?

Si, els/les donants han de tenir característiques molt especials.- Estar en bon estat de salut física i mental (es realitzen estudis mèdics,...

Portada 

Per quins casos d´infertilitat està indicada la fecundació in vitro?

La fecundació in vitro esta indicada en casos de:1) Trompes obturades: L´esperma i l´òvul no es poden trobar de forma natural i per tant, els hem...

Portada 

Què es fa amb els embrions que no s'utilitzen en el tractament?

Es congelen en nitrogen líquid i es guarden pel futur.La parella pot fer-ne, segons la Llei Española de Reproducció:A) Guardar-los per a ells (fins...

Portada 

Què cal fer si durant el tractament es presenta algun dubte?

No, entenem realment que ens preguntes. Però si et refereixes que si durant el tractament els pacients tenen dubtes i no volen continuar, poden...

Portada 

Ens han comentat què la infertilitat pot ser hereditària, és cert?

Si, hi pot haver-hi factors genètics, com alteracions cromosòmiques, menopausa precoç, reserva ovàrica reduïda.Si els vostres pares han tingut...

Portada 

Quina diferènciahi ha entre la infertilitat o esterilitat?

L'esterilitat és l´impossibilitat de concebre i la infertilitat és la impossibilitat de que la gestació arribi a terme (avortaments).

Portada 

Quina diferència hi ha entre embrions de 3 dies i blastocists?

Els blastocist són embrions de 5 dies de desenvolupament. Es sap científicament que tenen una taxa d´embaràs superior als embrions de 3 dies.No tots...

Portada 

Els nens per fiv tenen problemes?

Hi ha alguns estudis que diuen que els nens nascuts de FIV poden tenir més problemes que els nens nascuts de forma natural. Hi ha altres estudis que...

Portada  He llegit que vostès accepten donació d´òvuls, però no entenem el procés. Poden explicar-lo novament.

He llegit que vostès accepten donació d'òvuls, però no entenem el procés. Poden explicar-lo novament.

Si, acceptem i de fet, necessitem donats d´òvuls ja que hi ha pacients que no poden tenir fills amb els seus òvuls i necessiten d´una donant.El...

Portada 

Un blastocist de bona qualitat.. quin sexe és? Hi ha alguna teoria?

La qualitat del blastocist no està relacionada amb el sexe de l´embrió. Tant pot ser nen (XY) o nena (XX). No hi diferencies de qualitat segons sexe.

Portada  Ens han dit que amb la FIV hi ha més possibilitat de bessonades, és així?

Ens han dit que amb la FIV hi ha més possibilitat de bessonades, és així?

Depen. La majoria de centres transfereixen dos embrions i per tant, hi ha moltes possibilitats de tenir bessons.Nosaltres transferim habitualment 1...

Portada 

El meu marit va tenir l'any passat una orquitis. Ara ens costa tenir relacions i no aconseguim que em quedi emebarassada. Pot ser-ne una causa?

Si, potser.S´hauria de realitzar un seminograma per veure si l´orquitis ha afectat la qualitat del esperma.Si fos així, haurieu de consultar amb el...

Portada 

A les primeres setmanes d´embaràs em van dir que tenia septe uterí. Amb les setmanes ha desaparegut. Què és i per què o com es forma?

Amb l´augment de la grandària uterina i la distenció pot desapareixer, si no era molt gran.

Portada 

No som de la província de Girona. Si féssim el tractament amb vostès, representa que ens hauríem de quedar a Figueres uns dies?

No. Tenim pacients que venen d´altres parts del país, i fins i tot d´altre païssos, i no cal quedar-se a Figueres.Caldrà venir entre 2-4 vegades,...

Portada  Hi ha un nombre màxim d´intents? Tenim una amiga que després del tercer li han desaconsellat

Hi ha un nombre màxim d'intents? Tenim una amiga que després del tercer li han desaconsellat

Depen de cada cas. Si la pacient té baix pronòstic, ja sigui per la seva edat o reserva ovàrica, és cert que si es realitzen 2-3 fecundacions in...

Portada 

El tractament entra per la seguretat social?

FIVObradors, com totes les clíniques privades, no té concert amb la seguretat social.Hi ha grans hospitals públics, com Valld´Ebro, Clinic, Josep...

Portada  És cert que hi ha més possibilitats de problemes en un embaràs produit per FIV que en un de natural. Anem perduts i ens agradaria saber la seva opinió

És cert que hi ha més possibilitats de problemes en un embaràs produit per FIV que en un de natural. Anem perduts i ens agradaria saber la seva opinió

Realment no és així. L´embaràs obtingut per una FIV pot tenir els mateixos problemes que un de natural.El que passa es que a vegades són pacients de...

Portada 

La FIV és sempre possible? Hi ha condionants que puguin impedir-ho?

Certament, no sempre és possible. Per fer una FIV, cal tenir òvuls i semen. Hi ha dones o homes que no en tenen o en tenen de baixa qualitat.En...

Portada 

Com puc millorar la qualitat dels meus òvuls?

Per desgràcia és molt difícil. Cada dona neix amb un número determinat d´òvuls i aquest número es va reduint amb el temps.Això és impossible...

Portada 

M´agradaria saber quines requisits ha de tenir un home per ser donant.

Per ser donant de semen cal:- Tenir un bon seminograma (volum, concentració i movilitat)- No tenir infeccions víriques com la Sida, o Hepatitis,...

Portada 

Sempre he tingut la sensació que no podria ser mare. Piuc fer-me algun tipus de prova?

Si, pots fer-te una ecografia per veure el número de fol·licles que tens als ovaris i una analítica de sang de la hormona AMH, que ens dona una idea...

Portada 

Sóc una persona amb sobrepès, poc afectar la meva fertilitat?

Si, està descrit que el sobrepès redueix la fertilitat i també l´eficàcia de les tècniques de reproducció assistida.Es recomana perdre pes, però...

Portada 

Estic molt neguitosa des de fa temps. Pot influir en la meva ovulació, noto que no és tant regular.

Si, l´estat anímic i físic pot alterar el cicle menstrual de la dona.Però també cal tenir en compte, que hi ha altres factors, com l´augment de...

Portada 

Poden indicar-nos quins sitemes hi ha per preservar els òvuls? Fins quina edat es poden fer servir?

Sí, clar. Els òvuls es poden preservar usant la tècnica de vitrificació, que els congela a molt baixes temperatures per mantenir-los intactes durant...

Portada 

Quines probabiltats d'embaràs tenen aquestes tècniques?

Depen molt de la tècnica i sobretot de l´edat de la pacient.L´exit pot anar d´un 20% per una inseminació a un 80% per una fecundació in vitro amb...

Portada 

Un tractament de fertilitat pot fer que el nadó sigui més dèbil?

No, no té res a veure.Un cop hi ha gestació, l´embaràs és totalment normal i els fills nascuts són totalment normals, no hi ha res a veure.

Portada  Quin estudis fan abans del procés?

Quin estudis fan abans del procés?

A FIV Obradors realitzem una bateria molt completa d´estudis als pacients, com a mínim un estudi de cromosomes (cariotip), estudi hormonal per a...

Portada 

Qualsevol pot ser donant d'òvuls a la seva clínica?

No, la Llei de Reproducció Assistida marca unes condicions per ser donant:- Tenir menys de 35 anys- Realitzar uns test sanguinis per descartar...

Portada 

Hi ha medicacions que afavoreixen la fertilitat?

Si, hi ha complements vitamínics que poden afavorir la reserva ovàrica o la qualitat de semen.Hi ha també medicaments per fan que la dona ovuli de...

Portada 

Buenas....Yo tengo un hijo con óvulo de donante....tiene 20 años ya !!! Tengo una duda los genes sólo son de la donante ?? Que tiene mío???

Los genes NO solo son de la donante.Por empezar, si usó el semen de su marido, pues también hay los genes de su marido. Además, durante el embarazo,...

Portada 

Quines són les circumstàncies que poden influir en la bona o mala qualitat del semen i els òvuls?

Pel que fa als òvuls, el principal factor és l´edat, sens dubte.Pel que fa al semen, la contaminació, la dieta, l´estress, el tabac,...

Portada 

He llegit notícies sobre una nova tècnica que selecciona els embrions perquè els grava. Quina és la seva opinió.

Exacte, és coneix com selecció embrionària amb morfocinètica (o timelapse). Es tracte d´un incubador que té una càmera que grava l´embrió mentre es...

Portada 

Tinc la regla normal però no em quedo embarassada. És normal?

Hi ha molts factor a tenir en compte...l´edat, la qualitat del semen, si hi ha algun factor físic o genètic que dificulti l´embaràs...caldria que...

Portada 

Donen duport a moltes parelles? Tot és confidencial?

La nostra clínica és 100% confidencial. De fet, les parelles MAI veuen a altres parelles. La sala d´espera és només per una parella, i mai es creuen...

Portada 

He pres de píndola des de molt jove, pot afectar a que ara ens costi tenir una criatura?

No, no està descrit que això sigui veritat. Com deiem hi ha molts factor que poden provocar infertilitat, i el més important de tots és l´edat de la...

Portada 

La dieta durant l´embaràs ha de ser igual en cas de ser assistida que a una natural? Varia alguna cosa?

Exacte, ha de ser la mateixa. No canvia res. De fet, un embaràs de reproducció assistida NO té cap diferència a un embaràs natural.Cal prendre...

Portada 

Som una parella que porta temps tenir una criatura sense èxit. Hi ha alguna prova per veure si hi ha algun problema abans de provar una invitro o d´altres?

Moltes gràcies, és per nosaltres un plaer poder respondre a tants dubtes.Responent a la vostra pregunta: Oi tant. És pot fer un seminograma, o...

Portada 

Hem llegit que hi ha sistemes per preservar la fertilitat, ens ho podem aclarir

Sí, clar. Es poden congelar els òvuls d´una dona jove per mantenir-los durant tot el temps que faci falta.Mentre estan congelats, no envelleixen, i...

Portada 

Es poden preveure malformacions amb aquests sistemes?

Si, hi ha estudis genètics que podem fer als embrions, però també als futurs pares, per evitar malalties genètiques i cromosòmiques causants de...

Portada 

És freqüent tenir problemes d´infertilitat?

Si, per desgràcia cada cop és més freqüent. Es calcula que 1 de cada 5 parelles (un 20%) té problemes de fertilitat.Això és un percentatge molt alt...

Portada 

És possible que si el tractament va bé, uns anys després, es pugui repetir?

Clar. Si en el tractament que ha funcionat s´han congelat embrions i aquest no s´han utilitzat, es poden descongelar en un futur per poder tenir un...

Portada 

El procés de fecundació que proposen obliga a estar molts dies de baixa?

No, realment només recomanem 1 dia de baixa. És el dia de realitzem l´extracció dels òvuls. La pacient surt de la clínica després de 2h, i surt...

Portada  Què passa si no em quedo embarassada al primer intent d´una in vitro?

Què passa si no em quedo embarassada al primer intent d´una in vitro?

En la majoria de cicle de fecundació in vitro es busca poder congelar embrions, per tal que si no hi ha embaràs en el primer intent, és puguin...

Portada  Dues amigues estan interessades en aquest tractament. Ens poden informar sisplau.

Dues amigues estan interessades en aquest tractament. Ens poden informar sisplau.

Entenc que les dues amigues són parella. Si és així, si que es pot.La llei permet que dos dones facin un cicle de reproducció assistida i que amés,...

Portada 

He leído atentamente las preguntas pero aún no entiendo como se realiza una fecundación in vitro. Me lo pueden explicar.

Una fecundación in vitro consta de tres partes:1) Estimulación ovàrica para obtener los òvulos de la mujer. Durante esta fase, la mujer se inyecta...

Portada  Han dit que una parella jove després d´un any de mirar de tenir fills, ha d´anar al ginecòleg. Nosaltres en tenim 37, és el mateix?

Han dit que una parella jove després d'un any de mirar de tenir fills, ha d'anar al ginecòleg. Nosaltres en tenim 37, és el mateix?

En parelles de més de 35 anys, ja es recomana anar-hi després de 6 mesos sense gestació.Això és fa per no perdre temps, ja que a aquesta edat, la...

Portada 

Un part per fecundació in vitro és per cesàrea?

No, no té res a veure. Un cop la pacient que ha realitzat una fecundació in vitro es queda embarassada, pot tenir el part de manera natural o per...

Portada 

M´han dit que amb una lligadura de trompes puc encara tenir un fill? Com pot ser

Exacte. Cal fer una fecundació in vitro, és a dir, extreure els òvuls del cos de la pacient, unir-los amb el semen al laboratori i tornar a posar a...

Portada 

He sentit que es pot ser donant d´òvuls, què vol dir això

Exacte. Una donant d´òvuls és una noia jove, de menys de 30 anys, sana, que dona els óvuls d´un cicle menstrual (que normalment es perden) per...

Portada 

Som una parella jove i volem tenir una criatura des de fa un any. És normal que tardem tant?

No, no és normal. Segon la OMS, la Organització Mundial de la Salut, si una parella jove tarda més d´un any a quedar-se embarassada, hauria d´anar...

Portada 

Ens té angoixat el fet de no poder tenir fills. També ens preocupa que si ens sotmetem al tractament i no va, encara ens faci més mal. Què podem fer?

Realment la majoria de pacients senten angoixa al no poder tenir fills. Els tractaments de reproducció assistida poden ajudar a tenir-ne, però és...

Portada 

Hem consultat amb un ginecòleg i no ens lliga amb el que diuen algunes parelles amigues. És cert que cal reposar molts dies després de la transferència embrionària?

No, no és cert. La Llei permet transferir fins a tres embrions, i per tant, això pot engendrar trigèmincs, però realment, no es fa ja.Normalment, es...

Portada 

És cert que es pot triar el sexe de les criatures?

Tècnicament SI, però legalment NO.És a dir, es pot analitzar genèticament els embrions i per tant, podem veure si son nens o nenes, però la Llei no...

Portada 

El meu home té 47 anys. Jo sóc deu anys més jove. Ell va tenir fills amb una altra dona i ara en voldríem un de nostre. El metge diu que no passa res, però ja no sabem què fer. Volem saber que pensen.

Cada cas és molt particular. Cal estudiar la parella molt bé per trobar el motiu de l´esterilitat.A l´home, un seminograma (que és l´estudi de...

Portada 

És molt llarg aquest procés, desde que comença fins que se sap si he pogut quedat embarassada?

No, és relativament curt. La durada és d´un mes aproximadament. Però tot depen del cas, i dels estudis previs fets o que calgui fer.

Portada 

Fa tres anys vaig tenir un avortament espontani. Provem de tenir un altra criatura i no hi ha manera. Pot haver-hi alguna causa que afecti?

El fet de tenir un avortament previ, no implica necessàriament tenir dificultats per una nova gestació. Però cal estudiar el cas.L´edat materna pot...

Portada 

Ja sé que vostes son una clinica privada però voldria saber si la sanitat publica cobreix aquesta prestació

Si, la Sanitat Pública cobreix aquesta prestació.Els centres que ho realitzen són l´Hospital Trueta de Girona, el Clínic de Barcelona, Vall d´Ebrón...

Portada 

Una matrimoni amic ens van dir que hi ha una màxim d'intents per provar una in vitro. És cert. I si acaba bé, es pot una altra vegada per una altra criatura?

No, no és totalment cert. Suposo que es refereix a la Sanitat Pública, a on SI hi ha un límit d´intents.En un centre privat, no hi ha límit. Únic...

Portada 

He sentit que si estic molt grassa això afecta a les meves possibilitats de tenir un fill... és veritat?

Sí, és cert. Està descrit que les pacients obeses tenen més dificultats en ovular i per tant, els hi costa més tenir fills. ixò és normalitzar al...

 
Portada  Fins a quina edat puc quedar-me embarassada sense córrer riscos?

Fins a quina edat puc quedar-me embarassada sense córrer riscos?

A partir dels 45 anys, i sobretot, quan la pacient s´acosta als 50 anys, cal fer un estudi mèdic important a la pacient per veure que no pot tenir...

Portada 

Quina és la freqüència amb què es deu mantenir relacions sexuals per aconseguir una gestació?

Com més millor.Un cop cada dos dies, per exemple, i durant el moment de l´ovulació de la dona, és a dir, 12-14 dies després de la regla, fer-ho cada...

Portada 

Mentre conservo la regla, puc tenir fills?

Per desgràcia, no és així.Tot i que la majoria de dones tenen la regla fins els 50 anys, aproximadament, sabem que a partir dels 40 anys és difícil...

Portada 

Quant de temps puc mantenir els meus embrions criopreservats?

Fins que la dona tingui 50 anys.Tècnicament es poden mantenir durant molt més temps, però la Llei de Reproducció no permet usar-los en dones de més...

Portada 

Ens han parlat del tractament IGSI però no entenem què és?

Suposo que vols dir ICSI.La ICSI és la injecció d´un esperma dins del òvul.És una altre manera de dir una FIV.Cal extreure els òvuls de la pacient...

Portada 

Quan saps que estàs embarassada després d'una FIV?

Després de 15-17 dies es realitza una analítica en sang que permet veure si hi ha gestació.És detecta la hormona Beta-HCG, que és una hormona que...

Portada 

Quines solucions hi ha per l'esterilitat?

N´hi ha moltes i depenen de cada cas.És important primer saber detectar el problema, per després trobar la solució més adequada.No hi ha solucions...

Portada  Ja han nascut els nadons dels vostres primers tractaments?

Ja han nascut els nadons dels vostres primers tractaments?

Si!! El divendres passat dia 15 de juny va néixer el primer nen gràcies tractaments realitzats a la nostra Clínica.Va ser un moment molt especial i...

Portada  Són els nens nascuts de fecundació in vitro iguals que els altres nens?

Són els nens nascuts de fecundació in vitro iguals que els altres nens?

Si, 100% iguals. Un cop s´aconsegueix la gestació, l´embaràs és 100% normal i els nens nascuts també, no hi cap diferència.

Portada 

En els vostres tractaments fiv quina és l´estadística de nens i de nenes? I bessons?

Només tenim 1 parella que té bessons (1 de 34)(és a dir, un 3%), i per que ho van demanar explícitament.Tenim mateixa proporció de nens que que...

Portada 

És freqüent la infertilitat?

Relativament si.Cal pensar que 1 de cada 5 parelles té, segons la Organització Mundial de la Salut (OMS), dificultat en tenir un embaràs de forma...

Portada 

Tinc 21 anys, és massa aviat per una FIV?

Tot depèn del temps que porteu buscant un fill i de les ganes que tinguis de ser mare.La llei permet fer tractaments de fertilitat a pacients majors...

Portada 

En quin mètode hi ha més possibilitats d´embaràs múltiple (ia, fiv o estimular els ovaris i tenir relacions)?

Portada 

Potser que no tenint cap disfució, no poguem tenir fills? Som fértils els dos, però no aconseguim l´embaràs.

Això és relativament freqüent. Hi ha parelles a on tot sembla normal, però realment no ho és, perque si ho fós, no tindrien problemes per tenir...

Portada 

Estic embarassada per fiv i tinc por de les repercusions a diferència de si hagués estat natural...

Tota dona embarassada té por durant l´embaràs, però no pateixis, no s´ha vist que hi hagi cap problema afegit.Tindràs un embaràs i part normal tal i...

Portada 

Hi ha més possibilitats d´infertilitat en els homes o en les dones?

Hi ha la mateix incidència d´infertilitat en homes que en dones. La fertilitat és cosa de dos, i la infertilitat també.Cada cas s´ha d´estudiar amb...

Portada  Quan veig bessonades pel carrer normalment són nenes: quin procés o mètode deuen haver fet?

Quan veig bessonades pel carrer normalment són nenes: quin procés o mètode deuen haver fet?

Deu ser una coincidència, per que quan hi ha bessons degut a un cicle de reproducció assistida, poden fer o 2 nens o 2 nenes o nen i nena, no hi ha...

Portada 

La donació d´òvuls es recompensa econòmicament? Quant?

Si, hi ha una compensació econòmica per els esforços que realitza la donant (visites, ecografies, anàlisis de sang, injeccions amb hormones,...

Portada  Quin nombre d´òvuls més o menys podré obtenir amb 34 anys i totes les proves ok? Quants arribaran a dia 5? Més o menys...

Quin nombre d´òvuls més o menys podré obtenir amb 34 anys i totes les proves ok? Quants arribaran a dia 5? Més o menys...

Costa molt de dir. Depèn molt de la reserva ovàrica de la pacient.Però una pacient de 34 anys, pot tenir fàcilment 8-10 òvuls.Un cop units amb el...

Portada  Vam seguir un proces de fecundació in vitro en una clínica sense èxit. Creu que es bo tornar-ho a provar?

Vam seguir un proces de fecundació in vitro en una clínica sense èxit. Creu que es bo tornar-ho a provar?

Nosaltres pensem que sí. Sempre es poden fer les coses de diferent manera, hi ha moltes variables a tenir en compte, i diferents centres treballen...

Portada 

Han parlat d'estimulació ovàrica, què és això?

L´estimulació ovàrica és procés en el qual la pacient s´injecta hormones per fer créixer els seus ovaris per tal de poder-los extreure´n òvuls per...

Portada 

Quants embrions s'implanten en l'úter?

Normalment 1. Hi ha una pregunta d´avui que també pregunta el mateix.

Portada 

Quan s'implanta l'embrió en la fecundació in vitro?

Els embrions es transfereixen a dia 3 o dia 5 de vida segons cada cas.L´implantació dels embrions, és a dir, quan s´uneixen al úter femení...

Portada 

És cert que un dels principals riscos és una fecundació múltiple?

Depen. És cert que la majoria de centres de FIV transfereixen dos o més embrions a la pacient, i per tant, és molt habitual que hi hagi embarassos...

Portada 

Som una parella de 23 i 25 anys. És massa aviat per pensar en problemes de fertilitat?

Depen de quants anys faci que ho estigueu buscant activament (sense mesures anticonceptives).Si fa més d´un any, ja es recomanaria fer algun test ....

Portada  Quina és la esterilitat més freqüent, la del home o la dona?

Quina és la esterilitat més freqüent, la del home o la dona?

La veritat és que les dues són igual de freqüents, si bé és cert que a mesura que passen els anys, i les dones es fan més grans, disminueix la seva...

Portada 

Vostès fan estudis de fertilitat de parella?

Si, realitzem estudi de fertilitat als dos membres de parella (seminograma, estudi ovàric, analítiques sanguinies), per intentar veure si hi ha...

Portada  Podem estar tranquils en una donació d´òvuls sobre l´orígen?

Podem estar tranquils en una donació d´òvuls sobre l´orígen?

Depen de la selecció que faci el centre. Hi ha centres no fan ells mateixos la selecció de les donants, ja que compren òvuls congelats a altres...

Portada 

Els hàbits alimentaris poden alterar la fecunditat, de quina manera? Hi ha aliments que afavoreixin l'embaràs?

Si, s´ha descrit que la dieta mediterrània equilibrada és beneficiosa. Evitar alcohol, tabac i menjar peix blau, fruita, i aliments que continguin...

Portada  Un embaràs després d´un procés de fecundació in vitro té més possibilitats de complicacions?

Un embaràs després d'un procés de fecundació in vitro té més possibilitats de complicacions?

En principi no. Sempre i quant la pacient estigui sana. Té el mateix risc que un embaràs normal.

Portada 

Alguns medicamantes provoquen infertilitat?

Si, els medicaments que s´usen en quimioteràpia o bé la radioteràpia, que danyen dramàticament a la fertilitat. I també medicaments hormonals poden...

Portada 

La punció és fiable en comptatge d´òvuls? O les clíniques se´n queden?

En principi, la clínica no s´hauria de quedar els òvuls de la pacient!Una altre cosa és que s´obtinguin més òvuls dels previstos, ja que durant la...

Portada 

M´he fet un tractament fiv i vaig tenir baixa respota, obtinguent un sol embrió de qualitat C que finalment no es va implantar. Jo tinc 34 anys i baixa reserva ovàrica i la meva parella 38 i esperma de baixa qualitat. Amb aquestes característiques em recomana fer un nou intent? Ho estic fent per la SS i tinc dos oportunitats més.

Si, ho fas per la SS, i tens dos intents més, aprofita-ho.Potser intentar canviar la medicació per estimular més els ovaris, o intentar millorar el...

Portada 

Els donants es poden escollir?

Els donants d´òvuls i semen s´han de semblar al o la pacient receptor/a.Aquesta selecció la fa el centre però es basa amb el color dels ulls, dels...

Portada  Quina és la fase més fèrtil d´una dona?

Quina és la fase més fèrtil d'una dona?

La fase més fèrtils entre els 10-13 dies contant des de el primer dia de la regla. Sempre i quan, la pacient tingui cicles regulars de 28...

Portada  M´he quedat amb estat per primera vegada i resulta ser que ha estat un embaràs que s´ha creat la bossa però l´embrió. Tinc 27 anys, pot ser que em torni a passar quan tornem a intentar-ho? O no tinc per què tenir cap problema? Gràcies

M´he quedat amb estat per primera vegada i resulta ser que ha estat un embaràs que s´ha creat la bossa però l´embrió. Tinc 27 anys, pot ser que em torni a passar quan tornem a intentar-ho? O no tinc per què tenir cap problema? Gràcies

Per desgràcia, el que t´ha passat és molt habitual. En principi, amb la teva edat, no hauria de tornar a passar, però, per evitar sorpreses, et...

Portada  La fecundació in vitro ja porta molts d´anys fent-se. Han millorat els resultats en aquest temps?

La fecundació in vitro ja porta molts d'anys fent-se. Han millorat els resultats en aquest temps?

Certament. La ciència avança i ara realitzem tècniques i protocols més eficients.La taxa d´embaràs ha millorat i continua millorant any rera any.El...

Portada 

La meva parella i jo no tenim més de 30 anys però no aconseguim quedar-nos embarassats. És aviat per fer un tractament? Què ens aconsellen? Hem anat al metge i sembla que tot està bé

Si porteu més 1 any buscant gestació sense èxit, es recomana anar al ginecòleg o a una clínica de reproducció assistida per realitzar un estudi...

Portada 

Quina diferència hi ha entre una fecuindació in vitro i una inseminació artificial?

L´inseminació artificial es l´introducció de semen rentat a l´úter de la pacient en el moment de màxima fertilitat.En canvi, en la fecundació in...

Portada 

Hi ha possibilitat d´adoptarembrions? En què consisteix

Si, la Llei permet que una parella doni embrions de forma anònima a una altre parella.Aquesta segona parella els rep i es realitza una transferència...

Portada 

Hola em vaig fer una lligadura de trompes amb el meu anterior matrimoni. Ara, amb la meva parella nova, voldríem tenir una criatura. És possible?

Si, clar, és possible, però s´ha de recórrer a la fecundació in vitro.Cal agafar els teus òvuls dels teus ovaris, mesclar-los amb el semen de la...

Portada  Quin nivell d´èxit tenen els seus tractaments? Quants embarassos han aconseguit des de la seva obertura?

Quin nivell d'èxit tenen els seus tractaments? Quants embarassos han aconseguit des de la seva obertura?

Desde que vam començar la nostra activitat, finals d´Agost, hem aconseguit ajudar a 14 parelles a quedar-se embarassades.Estem molt contents, ja que...

Portada 

Si fracassa el procés pot afectar l'estabilitat emocional de la persona? Ho tenen en compte?

Si, som molt conscients que és un procès emocionalment molt complexe, sobretot quan no hi ha gestació.A FIVObradors tenim molt en compte el factor...

Portada 

Fins a quina edat és possible una in vitro? Hem vist que en alguns països atenen dones de molta edat, aquí és possible?

El límit d´edat acceptat a Espanya és d´uns 50 anys. No hi ha un límit concret, cada centre, marca el seu propi límit, tot i que la societat de...

Portada 

Quin termini o temps creuen que pot passar des de que ho rpovem a haver de preocupar-nos per la fertilitat

Depen de la vostra edat. Segons la OMS, Organització Mundial de la Salut, una parella de menys de 35 anys, ha d´anar al especialista de fertilitat o...

Portada  Totes les tècniques que s´apliquen a la FIV tenen la mateix aficàcia?

Totes les tècniques que s´apliquen a la FIV tenen la mateix aficàcia?

No, depen de la tècnica i de la seva complexitat, s´obté un resultat o un altre.Les inseminacions, per exemple, són més simples (es tracta de rentar...

Portada 

Hem llegit a la seva web que hi ha un tractament anomenat ROPA, no tenim clar si ho hem entès. Ens ho poden explicar.

Clar, és la recepció d´ovuls de parella, és a dir: En una parella de dones, una d´elles s´extreu els òvuls, s´uneixen al laboratori amb semen de...

Portada 

Fa molts anys vaig rebre un cop molt fort a la zona pèlvica. Tenim problemes per tenir una criatura. Hi podria tenir alguna cosa a veure?

S´hauria de fer un estudi de semen, un seminograma, i això ens donaria una idea de si hi ha un problema masculí, ja sigui degut al cop o no.També...

Portada  Hem llegit que Espanya lidera les fecuncdacions assistides, hi ha algun motiu en especial?

Hem llegit que Espanya lidera les fecuncdacions assistides, hi ha algun motiu en especial?

Si, per començar que a Espanya hi ha un molt alt nivell mèdic i científic, en moltes branques de la medicina, i també en la branca de la reproducció...

Portada 

Amb 46 anys, tinc regles regulars. Hi ha possibilitat de quedar-me embarassada de manera natural? ¿I amb la in vitro?

Sincerament, amb 46 anys és molt difícil, ja sigui de manera natural o amb fecundació in vitro.Tot i que tingui regles regulars, la qualitat dels...

Portada  Quina diferència hi ha entre inseminació i fecundació in vitro? Alguna fa mal?

Quina diferència hi ha entre inseminació i fecundació in vitro? Alguna fa mal?

Si, són tècniques diferents. La inseminació és posar el semen tractat a dins de l´úter de la dona, i la fecundació in vitro consisteix en extreure...

Portada 

Hem sentit a parlar d'un embaràs ectòpic, què és? pot repetir-se?

Un embaràs ectòpic es dona quan l´embrió NO s´uneix a l´úter (que és a on li tocaria), sinó a un altre lloc, com a les trompes de Falopi.Passa, i...

Portada 

Tinc 40 anys i mai he buscat ser mare per temes professionals, però ara m'estic plantejant congelar el meus òvuls per ser mare quan vulgui. És bona opció? I quin percentatge d'èxit hi ha?

La veritat és que la situació ideal seria congelar els òvuls amb 30 anys, quan n´hi ha molts.Amb 40, també es pot fer, clar, però se´n congelarien...

Portada 

Si no tenim fills, tots dos ens hem de fer proves?

Clar. La fertilitat és cosa de dos.És important estudiar la dona, però no em d´oblidar que el semen és bàsic, si no hi ha semen, no pot haver-hi...

Portada  És cert que l´alimentació també afecta la fertilitat?

És cert que l'alimentació també afecta la fertilitat?

Sí, hi ha estudis que demostren que l´alimentació té un efecte en la qualitat del semen, per exemple.Dietes riques en carn, per exemple no són...

Portada 

Tinc una trompa obstruïda l'altra funciona normalment. Sóc fèrtil?

Fèrtil és la persona que obté un embaràs abans d´un any de buscar-ho sense protecció.Aquesta és la definició de la OMS.Òbviament, només amb una...

Portada 

Tinc un fill de 3 anys. Abans del meu petit vaig tenir un avortament espontani en setmana 7. I ara porto ia 2 avortaments també en les primeres setmanes. Què he de fer?

Li recomano que vagi al seu ginecòleg o a una clinica de Reproducció Assistida.També li recomano que vosté i el seu marit es facin un test que es...

Portada 

Com es pot saber en quina fase una dona és més fèrtil? Hi ha algun consell

Clar. La moment a on la dona és més fèrtil és entre el dia 12 i 14 des de que inicia la regla.És a dir, a partir de 12 dies des de que li ha baixat...

Portada 

Potser que si he tingut un quiste a l'ovari em pugui costa quedar en estat?

Si, els quistes poden provocar una reducció de la fertilitat. No tots, però és cert que alguns si poden generar una pèrdua de fertilitat.Li...

Portada  Crec que hi ha diversos sistemes de reproducció assistida. Podem explicar-los, sisplau?

Crec que hi ha diversos sistemes de reproducció assistida. Podem explicar-los, sisplau?

Si, hi ha dos grans grups:1) Inseminació Artificial: Consisteix en rentar el semen i injectar-lo dins de l´úter de la dona, en el moment que ella...

Portada 

Podem escollir la donant d´òvuls?

No, la donant d´òvuls s´escull tenint en compte a l´aparença física de la pacient (color dels ulls, cabell, forma de la cara, altura,...), però...

Portada 

Existeix alguna estadística per mesurar l´èxit de la reproducció assistida. S´aconsegueix sempre?

Per desgràcia, no sempre s´aconsegueix.Segons l´edat de la pacient i el tipus de tècnica, podem preveure una taxa d´èxit, que pot anar del 15% al...

Portada 

Quan hauríem de pensa en assistir a un metge si no em quedo en estat?

Cal com deia a la pregunta anterior, segons la OMS (Organització Mundial de la Salut) una parella de menys de 35 anys que està buscant gestació...

Portada 

Quins motius poden endarrerir un embaràs? Portem un temps provant-ho sense aconseguir-ho

El principal motiu és l´edat de la pacient. Aquest és el motiu que provoca més infertilitat.Per tant, si es porta més d´un any intentant-ho, es...

Portada 

No tinc parella i voldria ser mare. És possible?

Si, clar. Legalment és possible i tècnicament també.Caldria usar un donant de semen anònim que es seleccionaria amb les mateixes característiques...

Portada 

Quina és l´edat màxima per sotmetre a una inseminació artificial?

Els estudis científics NO recomanen una inseminació artificial a partir dels 38 anys, ja que els seus resultats serien massa baixos.Per tant, els...

Portada  Quines són les causes més freqüents de l´esterilitat de la dona? I de l´home?

Quines són les causes més freqüents de l´esterilitat de la dona? I de l´home?

La causa més freqüent per la dona és l´edat. A partir dels 35 anys, la fertilitat comença a reduir-se en la dona. A partir dels 40, es redueix...

Portada 

¿Qué portentaje de éxito tienen los procesos que proponen?

Depende mucho del tipo de tratamiento y sobretodo de la edad de la mujer.Podemos hablar de entre 25% (por una inseminación artificial), de 50% de...

Portada 

Ens fa pot sotmetre´ns a aquest procés, algú ens pot aconsellar o donar suport previ?

Clar, en les clíniques de reproducció assisitida s´explica tot el procés i es dona tot el suport mèdic (i psicològic, si cal) per a què el pacient...

Portada 

Si he estat tractada per infertilitat, potser que la menopausa se m´avanci?

No. No té res a veure una cosa amb l´altre. Els òvuls que s´obtenen durant un cicle de fecundació in vitro són els que normalment es perden durant...

Portada 

La meva parella es va practicar una vasectomia. Puc ser mare amb el seu esperma?

Sí. Es poden fer dues coses:1) És pot intentar tornar a unir els vasos deferents, és a dir, els que es tallen durant la vasectomia. Això, però és...

Portada 

En una donació d´òvuls, es pot escollir la donant?

No, no és pot escollir la donant. La donant s´escull però a semblança de la pacient. És a dir, la donant té el mateix color d´ulls i de cabells de...

Portada 

Tinc 45 anys i em fa por quedar-me en estat, és possible a la meva edat? Hi ha més probabilitats de problemes?

Als 45 anys, hi ha poques probabilitats de quedar-se embarassada de manera natural. No és impossible, però molt poc freqüent.Per evitar problemes...

Portada 

Què és l´avortament per repetició? Tinc una coneguda que n´ha passat dos i no ho entenc.

L´avortament de repetició es quan una dona es queda embarassada i per la gestació en els primers mesos d´embaràs (normalment abans del tercer mes)....

Portada 

Els tractaments hormonals ens han dit que poden tenir efectes no volguts. És cert?

Sí, és cert. Depenent del tipus de tractament, la dosis d´hormona que s´ha de administrar la pacient pot ser elevat. Això pot provocar en algunes...

Portada 

Quines causes poden provocar la infertilitat?

Hi ha varies causes que poden provocar infertilitat. La principal és l´edat. Sabem que l´edat, especialment de la dona, és la principal causa...

Portada 

Sóc dona soltera i m'he plantejat ser mare sense la intervenció d'un home. Hi ha possibilitat d?accedir a la reproducció assistida...

Clar. Es poden realitzar tractament amb l´ajuda d´un donant de semen. Aquest donant és selecciona amb criteris mèdics, genètics i psicològics molt...

Portada 

Tenim un dubte, és cert que amb la reproducció assistida és fàcil tenir trigèmins o quadrigèmins?

No, no és cert. La Llei permet transferir fins a tres embrions, i per tant, això pot engendrar trigèmincs, però realment, no es fa ja.Normalment, es...

Portada 

Fins quina edat consideren que podríem accedir a una fecundació assistida?

Legalment, es pot accedir fins a l´edat de 50 anys, pel que fa a la dona. Per l´home no hi ha límit.S´ha de considerar, però, les dones a partir de...

Portada 

Ens vam casar fa quatre anys. Tenim 29 i 31 anys. Malgrat que ens agradaria tenir criatures no arriben. ¿És normal?

Si fa 4 anys que esteu buscant ser pares, és a dir, sense mesures anticonceptives, i no arriba la gestació, podem pensar que no és normal.Cal que...

Portada 

Som una parella que portem deu anys convivint, ara en tenim 40 i 42, i des de fa un any provem de tenir una criatura sense èxit. L?edat por ser un problema, moltes gràcies.

Si, desgraciadament. Sabem que un dels factor més limitant per tenir un fill és l´edat materna.No vol dir que no es pugin tenir fills a partir dels...

Portada 

He sentit que és un procés que produeix dolor i a mi això em fa respecte. què em poden dir

Depen de la tècnica L´estimulació ovàrica és cert que pot ser molesta, ja que els ovaris augmenten de grandària i això provoca incomoditat per la...

Portada 

Hola. El médico nos ha dicho que el ritmo de vida que llevamos, somos autónomos y trabajamos muchas horas, puede afectar a que nos cueste tener un hijo. Tenemos 35 y 30 años. ¿Es cierto?

Es cierto que el ritmo de vida actual disminuye la fertilidad. Prueba de eso es que la calidad del semen ha empeorado históricamente.El estrés,...

FIV Obradors de Figueres és una clínica de reproducció assistida de Figueres. Acompanyen parelles i dones en el procés de tenir un fill amb tractaments específics, alta tecnologia i una proximitat emocional
 
Avinguda Salvador Dalí, 85 17600 | Figueres
(+34) 972 500 500

JOSEP OBRADORS
Ginecòleg i Director Mèdic
És llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, i especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Té més de 35 anys d’experiència mèdica, fet que l’ha permès acompanyar més de 25.000 parelles durant l’embaràs i el naixement dels seus fills.

La seva trajectòria professional a Figueres és àmpliament reconeguda. Ha estat Cap de Servei d’Obstetrícia i Ginecologia a l’Hospital de Figueres del 1985 al 1991; Metge especialitat adjunt al Hospital Provincial Josep Trueta de Girona del 1991 al 2009 i també, Coordinador de l’ Unitat de Cirurgia Laparoscòpia Ginecològica al Hospital Josep Trueta del 1994 al 2006. Amés, va ser nomenat President de la Secció d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears durant el 1997 al 2002.

Actualment exerceix professionalment a Figueres i a la Clínica Santa Creu de Figueres. El Dr. Josep Obradors és el Director Mèdic de FIV Obradors i us atendrà a les visites mèdiques de diagnosi inicial i durant els moments del procés en què necessiteu la seva intervenció.

ALBERT OBRADORS
Director de laboratori
És biòleg i ha desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit de la reproducció assistida. El coneixement en ginecologia del seu pare i director mèdic de la clínica, Josep Obradors, ha estat sempre un motor per Albert Obradors a l’hora d’endinsar-se en les disciplines de Biologia i Genètica i adaptar tota aquesta expertesa acumulada a la fertilitat i els tractaments per a parelles i persones que volen tenir fills.
 
La seva trajectòria professional l’ha portat a treballar 7 anys a Eugin, on dirigia els laboratoris del grup Eugin a nivell mundial. Amb el suport del seu anterior equip de biòlegs ha ajudat a tenir fills a més de 10.000 famílies. Ha publicat una vintena d’articles científics, i ha fet nombroses ponències en congressos europeus, americans, africans i nacionals. El seu coneixement l’ha permès ser auditor per altres clíniques de reproducció assistida d’Europa, Amèrica i Àfrica amb l’objectiu d’ajudar-les a millorar els seus resultats en l’èxit dels embarassos.
 
És doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i per la Yale University dels Estats Units amb una investigació sobre el Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP).
 
És el director de laboratori de la clínica FIV Obradors i us atendrà tant en visites informatives sobre els tractaments que s’hi desenvolupen com també a la visita mèdica diagnòstica que necessiteu. Disposareu del seu suport durant tot el procés de reproducció assistida.