Nosaltres, en els cicles d'ovodonació, és a dir, amb òvuls de donant, garantim d'obtenir com a mínim 4 embrions en l´estadi de blastocist.

Això ho fem per garantir que els resultats seran bons.

Hi ha clíniques que garanteixen un número d'òvuls i hi ha clíniques que no garanteixen res.

Nosaltres apostem que garantir embrions d'alta qualitat, ens sembla més important de cara als resultats.