17 de setembre de 2015
17.09.2015
Promoció econòmica

Castelló treballa en un pla de desenvolupament del model associatiu

L'Ajuntament vol impulsar l'activitat econòmica del municipi

17.09.2015 | 16:35

L´Àrea de Promoció Econòmica de l´Ajuntament de Castelló d´Empúries, juntament amb Focalizza, està treballant per a la millora de l´estructura del model associatiu empresarial al municipi.

El treball es durà a terme en tres fases, la primera destinada a conèixer en profunditat les associacions empresarials del municipi en quant a la seva estructura associativa (nombre d´associats, formes de finançament, etc), la seva delimitació associativa (tipologia de negocis que en formen part, àmbit geogràfic d´intervenció, etc.) el seu estat actual i les seves problemàtiques, i finalment les activitats que realitzen. Aquest coneixements de les diferents associacions s´obtindrà a partir d´unes entrevistes grupals amb els representants de les associacions comercials.
Tot seguit, s´analitzarà la relació entre aquestes associacions i el propi ajuntament, pel que fa a les línies de col·laboració conjuntes, línies de subvenció i altres projectes realitzats de forma conjunta. L´objectiu no és altre que conèixer les associacions en un major grau, així com les relacions i el treball conjunt que les entitats realitzen amb el consistori i com millorar-les.

La segona fase es basa en l´anàlisi expert de tot el coneixement obtingut i treure´n conclusions pel que fa a debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO). En definitiva, en l´anàlisi s´utilitza un mètode senzill eficaç per a decidir sobre el futur. Aquesta tècnica permet extreure conclusions i dissenyar accions que s´hauran de posar en marxa per aprofitar les oportunitats i lluitar contra les amenaces, essent conscients de les debilitats i les fortaleses.

La tercera fase pretén assolir un doble objectiu: d´una part, definir el model associatiu més idoni per al teixit productiu del municipi, i d´una altra part, definir quin ha de ser el marc de col·laboració entre l´ajuntament i les associacions empresarials.

Per últim, es redactarà un pla de treball que recollirà les accions que les associacions i l´ajuntament poden impulsar de manera conjunta, per activar l´economia comercial del municipi i millorar-ne el seu grau d´atractiu.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema