13 de maig de 2020
13.05.2020
L'Empordà

La Sindicatura de Comptes detecta irregularitats en el Patronat de Montserrat

?Ha constatat subvencions que no compleixen la normativa, complements salarials incorrectes i fraccionaments indeguts de contractes ?L'informe ha revisat les xifres de l'any 2017

14.05.2020 | 06:30
El síndic Jordi Pons.

Subvencions per dos milions sense complir la normativa, complements salarials irregulars i fraccionaments indeguts de contractes són algunes de les irregularitats que la Sindicatura de Comptes ha trobat en els comptes de 2017 del Patronat de la Muntanya de Montserrat (PMM). La Sindicatura de Comptes va fer públic l'informe sobre la fiscalització de l'exercici de 2017 del Patronat de la Muntanya de Montserrat (PMM), una entitat autònoma de caràcter administratiu de la Generalitat, adscrita a Presidència, que es va crear el 1950 per gestionar el parc natural de Montserrat.

L'informe, el ponent del qual ha estat el síndic Jordi Pons, ha revisat els comptes del PMM de l'exercici 2017 i ha constatat que va tenir uns ingressos de 4,09 milions d'euros i despeses de 4,26 milions, i que comptava amb una plantilla formada per un funcionari, 16 treballadors laborals, un gerent i el director del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

Tot i que el síndic reconeix que «els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del PMM, s'observen algunes irregularitats, com un ajust en el romanent de tresoreria i el resultat de l'exercici sobrevalorats en 87.546 i 15.575 euros, respectivament».

Entre altres anomalies, l'informe indica que «l'import de l'increment del complement de gerència amb motiu de les noves competències no va ser aprovat per la Comissió Executiva com corresponia, i es va atorgar amb efectes retroactius a una data anterior a la de l'assignació de les noves competències».


Retribució indeguda

També retreu que no s'acredités «com es va determinar la quantia d'aquest increment» i denuncia que el gerent «rebia una retribució per antiguitat indeguda».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook