La campanya d'excavacions a Santa Margarida, a Sant Martí d'Empúries, ha posat al descobert els primers indicis del que es creu pot ser una part de la Basílica-Catedral de l'antic Bisbat d'Empúries, un edifici molt singular pels pocs que es conserven a Catalunya. Els treballs han permès confirmar la situació del conjunt episcopal tardoantic, i, sobretot, descobrir aquest temple, una de les edificacions més importants del conjunt que ocupa unes dues hectàrees, tal i com han demostrat les prospeccions geofísiques. La intervenció només ha permès recuperar una part de la planta però els elements conservats –com els pilars de la nau sud- permeten calcular que la basílica tindria una amplada d'entre 13 i 14 metres i una longitud superior als 20, quelcom que es corroborarà en futures excavacions. En aquesta fase no ha aparegut encara el Palau Episcopal.