A municipis petits com Palau de Santa Eulàlia, les xifres no s'han traduït en un augment exponencial de població malgrat ser el segon del rànquing en creixement percentual (23,3%) durant el 2020.