El psicòleg Oriol Turró (Figueres, 1980) fa setze anys que treballa a l’Institut d’Assistència Sanitària de Salt i, en concret, al Registre de Demències de Girona. La seva tasca se centra, principalment, en la recerca en el camp de les demències i també participa en estudis poblacionals de l’envelliment. Oriol Turró i la doctora Maria del Mar Fernández, especialista en geriatria, han estat assessors tècnics en el guió de l’obra de teatre Pòsit, i han garantit, així, que la dramatúrgia és versemblant i rigorosa, tenint en compte que està dedicada a la realitat dels cuidadors de persones amb demència.