Facua-Consumidors en Acció ha denunciat davant la Fiscalia General de l'Estat una estafa telefònica que utilitza com a ganxo la devolució de les clàusules sòl poc transparents i que promet a l'usuari recuperar més de 8.000 euros cobrats de més per aquesta condició inclosa en alguns contractes hipotecaris.

Segons explica l'associació, els usuaris reben una trucada des d'un mòbil en la qual una locució indueix a pensar que parla en nom del banc per tramitar el reintegrament dels diners de les clàusules sòl i insta a trucar a una línia de tarifació addicional amb prefix 807.

La locució que denuncia Facua diu exactament: "El seu departament d'assessoria i gestió financera va a procedir l'aixecament de la clàusula sòl de la seva hipoteca i ha valorat el muntant de diners que li correspon per llei. Per conèixer i confirmar les dades i quantia poseu-vos en contacte amb els nostres assessors al telèfon 8074 26977 ".

Quan l'usuari truca al telèfon recomanat, respon una dona que diu pertànyer a un departament d'assessoria i gestió financera per a particulars, concretament relacionat amb clàusules sòl.

Una vegada que aclareix que es tracta d'una suposada empresa dedicada a tramitar reclamacions davant els bancs per a la devolució dels diners, la persona comença a fer preguntes al seu interlocutor, per tal que l'usuari cregui que està mantenint una conversa i allargar la trucada. "En realitat es tracta d'una altra gravació", precisa Facua.

L'associació ha posat aquests fets en coneixement de la Fiscalia per conèixer si són constitutius d'estafa i perquè investigui si els seus autors estan utilitzant altres línies telefòniques per desenvolupar les mateixes pràctiques o altres similars.

L'associació també ha presentat denúncies davant diverses autoritats autonòmiques de protecció al consumidor i ha sol·licitat l'eliminació de la línia 807 a la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital.

Facua recorda als usuaris que hagin estat víctimes d'aquest frau que poden reclamar a les seves companyies de telecomunicacions l'anul·lació dels sobrecostos que suposen les trucades a les línies de tarifació addicional.

Detalla, a més, que trucar a un línia 807 la quarta xifra és un 4, com en aquest cas, costa 1,57 euros per minut si la trucada es fa des d'un telèfon mòbil i 1,21 euros per minut si es realitza des d'un fix.