Els veïns de dues urbanitzacions d'Hostalets de Llers, juntament amb l'hotel Figueres Parc i el restaurant Sancho Panza han denunciat molèsties pel soroll i la pols que ocasiona l'activitat de la fàbrica Minerals Girona S.A, ubicada a tocar de la carretera N-II i al terme municipal de Figueres. Les queixes van arribar formalment als ajuntaments l'any 2018, però des d'aleshores els veïns encara arrosseguen la problemàtica, que asseguren que ja venia de «molt abans». La fàbrica ha aplicat mesures correctives a instàncies de l'Ajuntament de Figueres, però els veïns no donen el problema per solventat.

Els veïns, a més, estan preocupats per la pols que emet la indústria fruit de la seva activitat, dedicada a la producció de sulfat de bari natural i talc micronitzat, i temen que pugui afectar la salut dels residents. Asseguren que amb el pas dels anys han vist com els arbres de l'entorn s'han assecat i alguns d'ells han mort progressivament i veuen aquesta degradació de la vegetació com un mal indicador sobre possibles efectes nocius de l'activitat industrial. És per això que reclamen a les adminsitracions que prenguin part en l'assumpte per garantir la salut de les persones. Els veïns insisteixen que no volen el tancament de la fàbrica, sinó l'aplicació de mesures correctives per millorar la convivència entre ambdues parts.

Soroll per sobre del permès

La queixa dels veïns es va derivar a l'Ajuntament de Figueres, ja que la indústria es troba en el seu terme municipal. Al seu torn va sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat que mesurés la sonometria així com les emissions a l'atmosfera per partícules de pols. La sonometria encarregada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, i que s'ha realitzat des d'una de les habitacions de l'hotel Figueres Parc, conclou que l'activitat de la fàbrica superava el límit permès i s'ha ordenat l'aplicació de mesures correctives. En relació amb la pols, encara no s'hauria fet cap analítica i les molèsties dels veïns persisteixen.

L'informe tècnic de mesurament dels sorolls ambientals conclou que l'activitat de Minerals Girona superava, en el moment dels mesurants, en 13 decibels el límit dels 50 permesos per la normativa i l'Ajuntament va instar la indústria a corregir-ho.

Mesures proposades

Per la seva banda, l'empresa i a instància del requeriment de l'Ajuntament, ha presentat estudi d'impacte acústic en què es proposen tres actuacions per solventar els problemes de soroll causats, on inclou l'aixecament d'una mota de terra d'entre 4 i 5 metres i la plantació de xiprers. Es tracta d'un apantallament del perímetre al marge esquerre de la carretera N-II.

També preveuen actuar sobre les xemeneies de la fàbrica incorporant-hi silenciadors. I per últim, en l'informe es recull la substitució dels elements de la coberta a la zona de producció que proporcionen un aïllament baix. Part d'aquesta és de fibrociment i el soroll traspassa amb facilitat.

Des de Minerals Girona no han confirmat en quin punt es troba la implantació d'aquestes mesures, però asseguren que estan adequant la fàbrica als «nous canvis de reglamentació» i duent a terme tots els requeriments «tant en temps com en forma».

Fonts de la campanyia asseguren que s'està actuant correctament i que no volen participar en polèmiques. A més, defensen que la barita, un derivat del sulfat de bari natural, és un mineral que es fa servir en les radiografies o en la pintura de la nevera i que, per tant, no és nociu per la salut.