El nombre de morts en accidents de trànsit ha baixat un 37% els primers quatre mesos de l'any en relació amb el mateix període de l'any passat. Són 34 les persones que han perdut la vida, per les 54 de l'any passat, amb un 48% menys d'accidents mortals. La reducció es deu especialment als mesos de març i abril, amb el confinament pel coronavirus. L'últim mes hi ha hagut 8 víctimes mortals, mentre que a l'abril de l'any passat n'hi va haver 17, el que suposa una reducció del 53%. El 50% de les víctimes mortals, 17 de les 34, han estat en cap de setmana i d'aquestes, 9 es van produir en dissabte.

Segons la tipologia del vehicle, l'únic ascens es registra en les víctimes mortals en accidents de vehicles pesants, amb 4 morts respecte a 1 del 2019.

Pel que fa als col·lectius vulnerables, durant els quatre primers mesos d'aquest any han mort 3 motoristes, 1 ciclista i 4 vianants, mentre que en el mateix període de l'any passat havien mort 12 motoristes, 2 ciclistes i 6 vianants.

La franja d'edat que ha sumat més morts a la carretera és la de 45 a 54 anys, amb 11 víctimes. D'altra banda, la davallada més important de víctimes segons l'edat és en les franges de més de 65 anys, passant de 20 morts l'any passat a 6 en el que portem de 2020.

Pel que fa a les víctimes mortals per demarcacions, la de Tarragona és la que experimenta un descens més important respecte al mateix període de l'any passat, passant de 17 a 10. A Barcelona, la reducció és de 19 a 14, i a Girona i Lleida és de 10 a 6 i de 8 a 4, respectivament.