Comprovar que les cotitzacions a la Seguretat Social coincideixin amb el temps real de feina és un bon costum que hauria de ser obligatori per a tot aquell treballador que no vulgui ser enganyat, ja que estar donat d’alta per menys hores de les que li corresponen perjudicarà la cotització de l’empleat, una qüestió bàsica a l’hora d’haver de cobrar possibles prestacions (ajudes de l’INSS, pensions, incapacitats, atur, subsidis...).

A més, cotitzar per menys temps del treballat significa que part del sou estaria sent pagat en negre, fet que és il·legal.

La comprovació es pot fer fàcilment. N’hi haurà prou amb consultar la vida laboral per veure les altes i baixes, tipus de jornada, base de cotització, etc. En aquest informe es comprovarà el temps de feina acumulat en l’empresa per a la qual es treballa en l’actualitat. La vida laboral d’un treballador es pot descarregar gratuïtament en el portal ‘Importass’, o bé sol·licitar que s’enviï per carta.