Com més dies hagis viscut, com més persones hagis conegut, més somnis hagis tingut, més experiències tindràs, més objectes materials hauràs acumulat, més responsabilitats hauràs adquirit, més errors hauràs comès i, potser, més extensa serà la teva xarxa familiar. És natural que el creixement vagi acompanyat de noves etapes i desafiaments que envolten amb una capa més de complexitat la vida de cada persona. Trobar l'equilibri de cada compromís és fonamental per respirar tranquil·litat i allunyar-se d'imprevistos que alterin l'ordre desitjat. En aquest punt, ¿t'has plantejat mai en quins punts ets més vulnerable? ¿Ets conscient del teu risc legal per saber exactament quines mesures prendre?

El risc legal és aquell que afrontem segons el marc normatiu en què vivim. En aquest sentit, és la possibilitat de patir algun tipus de pèrdua per l'incompliment d'obligacions i deures legals.

¿Quines claus he de tenir en compte a l'hora d'avaluar el meu risc legal?

Aspectes com l'edat, els ingressos mensuals en la unitat familiar, com està conformada casa teva, quina situació laboral tens, si ets propietari o no d'un o més habitatges, si tens actualment una hipoteca, pla de pensions, crèdit o préstecs o accions, i fins i tot si compres per internet o uses freqüentment les xarxes socials…

Posem alguns exemples de risc legal:

Treballador per compte propi

Si ets autònom comporta riscos legals, ja que pràcticament cada dia sorgeixen qüestions que poden tenir un impacte legal o fiscal segons la decisió que prenguis. A més, les gestions amb l'Administració no són senzilles i és fonamental conèixer detalladament totes les teves obligacions i els teus drets per obtenir el màxim benefici i evitar sancions administratives i/o fiscals.

És important avaluar el risc legal quan es treballa per compte propi Josep Suria

Treballador per compte aliè

En treballar en una empresa, és molt habitual que sorgeixin qüestions legals relacionades amb els teus drets i obligacions amb la companyia. Per exemple, com afecta a la teva nòmina l'augment de l'IPC, com actuar davant d'un acomiadament, com conciliar feina i família, així com assumptes relacionats amb incapacitats temporals i permanents entre d'altres.

Fills menors

Tens la responsabilitat civil sobre totes les accions d'un fill menor, cosa que unida a l'important ús que fan avui dia de les xarxes socials incrementa la teva puntuació de risc legal.

Fills independitzats

En el cas que tinguis fills que ja estan independitzats, és un bon moment per veure quin impacte fiscal tindria un préstec o donació que els vulguis fer en comparació de deixar-ho al testament. També és important conèixer les implicacions que tindria la recepció de l'herència d'un familiar.

Ajudar els teus fills té una sèrie de connotacions legals

Habitatge en propietat

Cal que coneguis a fons els teus drets per evitar que certes situacions et perjudiquin: des de derrames de la comunitat de veïns a avaries que l'assegurança no vulgui acceptar o errors en les factures dels subministraments i problemes amb una reforma.

Hipoteca, pla de pensions o un crèdit

Si tens contractada una hipoteca, un crèdit o un pla de pensions, ja que t'has d'assegurar de què et compromet, comprovar que no hi ha càrrecs indeguts i que t'estàs beneficiant de totes les deduccions fiscals que et corresponen.

Els plans de pensions comporten una sèrie de requisits legals pixelheadphoto digitalskillet

Compres en línia i ús de xarxes socials

Comprar en línia i utilitzar les xarxes socials incrementa el teu risc legal perquè situacions com la suplantació d'identitat, robatori de dades de la targeta bancària, estafes i assetjament estan a l'ordre del dia. En la mateixa mesura, han augmentat les reclamacions per devolucions o articles defectuosos.

"Conèixer el risc legal en què estàs et farà viure més tranquil"

El test per passar de la incertesa a la tranquil·litat

Ara, uneix diversos dels exemples anteriors -segons el cas en què et trobis- i tindràs una resposta fidel sobre els riscos diaris que assumeixes si no estàs correctament assessorat. Al principi, fa vertigen pensar en cada pla que forma el nostre univers personal i més en si estem actuant correctament en cadascun o si en el passat podem haver comès alguna irregularitat que no sapiguem i en patim les conseqüències en el present o el futur.

No obstant això, per posar-ho fàcil a cada individu i evitar angoixes i imprecisions, actualment hi ha un sofisticat test amb les preguntes precises que avaluen la teva actual situació de risc legal.

Més enllà d'avaluar si el teu actual estil i ritme de vida comporta un nivell de risc legal alt, mitjà o baix, aquest test es postula com una arma interessant per la reflexió que planteja a l'individu amb cadascuna de les preguntes que formula. Posa el focus en els aspectes vitals més rellevants i et qüestiona si de debò els fonaments sobre els quals sostens el teu dia a dia són sòlids o potser un dia, sense avís previ, es poden ensorrar.

A ningú no li agraden les sorpreses desagradables i, en aquest sentit legal, la majoria de vegades venen acompanyades pel desconeixement. No hi ha la voluntarietat de no complir una norma que, de vegades i amb el pas del temps, pot ser que es vagi modificant.

Avaluar el risc legal de la teva vida fizkes

Per tot això, l'objectiu final de la realització d’aquest test de risc legal és augmentar la tranquil·litat personal, reduir les preocupacions al mínim i simplificar d'una manera còmoda la vida de cada individu.

Cada persona es desenvolupa, de la mateixa manera que la societat avança i sorgeixen eines per, d'alguna manera, viure tan tranquils com sigui possible. És clar que mai no tornarem a un estat de nul·la responsabilitat com quan érem petits, en els primers anys de la nostra vida, però aquest tipus d'iniciatives -el test de risc legal- són un utensili que ens acosta molt a l'estat de viure segurs, tranquils, sense imprevistos i amb l'única 'preocupació' de gaudir el dia a dia de la nostra vida.