I encara més, si es tracta de residus orgànics, concretament, ramaders. On van a parar els fems de boví? És possible que els residus de les vaques es converteixin en energia? L'ésser humà té l'oportunitat d'aprofitar tota la matperia primera que brinda la natura per convertir-la en energia neta.

La producció d’energia gràcies als residus orgànics que produeixen les vaques pot ser un tema que a priori no cridi l’atenció, però i si et dic que casa teva pot proveir-se gràcies als excrements de vaca?

Ja ho deia el refrany espanyol ‘El estiércol no es santo, mas donde cae, hace milagros', que podria emprar-se en l'evacuació del bestiar boví per convertir-se en energia.

Per definició es coneix el gas renovable com qualsevol gas que sigui procedent o sigui produït a partir de fonts renovables. De manera que el biogàs s'obté de la descomposició de residus orgànics per via anaeròbia, és a dir, sense oxigen, en un procés desenvolupat per bacteris.

Un dels actors que juga un rol important en la cadena de la producció del biogàs són els residus agrícoles i ramaders. Espanya compta amb el tercer potencial més gran de producció de biogàs/biometà de la Unió Europea i la primera en generació renovable, que admetrà la producció d'hidrogen mitjançant tecnologia P2G, en anglès, Power to Gas, una de les escasses opcions viables per aconseguir solucions d’emmagatzematge d’energia a gran escala. La tecnologia Power-to-Gas (PtG) a Espanya converteix l'energia elèctrica en hidrogen o, per síntesi posterior, en metà o en líquids portadors d'energia que, de tal manera, els excedents elèctrics preuats per al futur es puguin convertir en hidrogen i ser utilitzat com a sistema d’emmagatzematge estacional i a curt termini.

Tot i això, Espanya té poques plantes de biometà davant d'Europa. De fet, al nostre país hi ha 146 instal·lacions de biogàs amb una producció energètica de 2,74 TWh, comparat amb la resta d'Europa, on hi ha prop de 19.000 instal·lacions i 725 injecten biometà a la xarxa gasista. Per això, segons dades Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDEA), el biogàs ha experimentat un desenvolupament modest a Espanya.

Com a conseqüència, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha llançat un full de ruta del biogàs, amb 43 línies d'actuació per multiplicar per 3,8 la producció sostenible d'aquest gas d'origen renovable fins al 2030. Quin és el següent pas? Establir unes estratègies de desenvolupament amb baixes emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que subministrin l'horitzó a llarg termini a les contribucions determinades a nivell nacional, segons ha comunicat ONU Canvi Climàtic. En espera de notícies abordades a la COP27, la conferència sobre el Canvi Climàtic de Sharm el-Sheikh celebrada del 6 al 18 de novembre de 2022 a Egipte.

En aquest sentit, Espanya haurà de desenvolupar entre 27 i 42 TWh d'energia neta addicional a l'electricitat per complir el 32% d'energia renovable en el consum final.

Així mateix, l'Acord de París és una fita en el transcurs multilateral del canvi climàtic, ja que és la primera ocasió en què es produeix una aliança per promoure esforços ambiciosos amb l'objectiu de combatre el canvi climàtic i adaptar-se als seus efectes. Per assolir-ho, els països es plantegen aconseguir el màxim de les emissions de gasos d'efecte hivernacle com més aviat millor i, així, tenir un planeta amb clima neutre. A partir del 2024, els països hauran d'informar de manera transparent sobre les mesures acollides i els progressos assolits.

En realitat, una bona oportunitat per millorar en la producció d'energia i que Espanya sigui més un país més autònom és recórrer al sector primari. Les vaques no només ens proporcionen llet i carn, sinó ara també energia. La generació del biogàs-biometà s'obté mitjançant la digestió anaeròbia de materials orgànics biodegradables, com els excrements ramaders, des dels purins de porc i vaca fins als fems, així com els residus del cultiu de blat de moro i cereal, altres residus escorxadors i llots de depuradora i residus de plantes de biocombustible.

Parlem d'una font d'energia neutra de carboni que facilitaria el compliment de reducció d'emissions. Igualment, després de la seva generació i depuració, es pot introduir directament a l'extensa xarxa de gas natural, ja preparada per fer-ho, cosa que suposaria un estalvi considerable de costos en proporció a altres fonts d'energia. Per tant, el biogàs és una de les millors cartes per desafiar la crisi energètica global. Aquest gas procedent dels excrements de vaca ja abasteix indústries i llars.

D’acord amb l'Estratègia de Descarbonització a Llarg Termini determinat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, l'any 2050 cal preveure una economia plenament descarbonitzada.

S'estima que els gasos renovables podrien aportar prop de 472 milions d'euros al PIB espanyol per al 2030, i fins i tot crear fins a 25.000 llocs de treball per a aquest període.

En poques paraules, Espanya disposa d'un potencial alt per a la producció de biogàs i seguidament de biometà. Per exemple, la planta de generació de biometà Vila-sana a Lleida s'abasteix dels purins de l'explotació ramadera propera amb la finalitat de generar biometà per cobrir el consum anual de més de 6.000 vivendes.

També a Lleida destaca la producció ramadera a Vallfogona de Balaguer coneguda per ser la primera granja de llet de vaca íntegrament autosuficient en matèria energètica, ja que transforma tots els residus orgànics en biogàs i electricitat d'origen 100% renovable.