El model energètic actual ha col·lapsat, cosa que ha donat lloc a una crisi del preu de la llum sense precedents a tot el món. En el context actual d'emergència en què ens trobem, no hi ha més sortida que moure'ns cap a un model energètic de autoconsum col·lectiu 100% sostenible, més econòmic, més net i més eficient gràcies a la instal·lació de plaques solars i a partir d'un actiu del qual disposem en abundància: el sol.

Què és l'autoconsum col·lectiu?

El model energètic actual (model centralitzat) està basat en els combustibles fòssils com a font d’energia principal, molt contaminants i perjudicials per al medi ambient. A més a més, depèn absolutament del gas, un bé car que escasseja per donar resposta a l'augment de la demanda elèctrica.

Per contra, la generació distribuïda o autoconsum col·lectiu aposta per una manera compartida d'entendre la vida, cosa que provoca una disrupció en la manera com es produeix i consumeix l'energia al país del sol.

En la Revolució de les Teulades totes les persones hi participen, tinguin o no teulada.

Aquest model aposta per transformar cada metre quadrat de teulada en productor d'energia verda, empoderant les persones i convertint-les en productores i venedores de l'electricitat que produeixen les plaques solars. Un sistema que democratitza la gestió de l'energia, que permet proveir no només la família propietària d'una teulada, sinó les llars situades a un radi de mig quilòmetre.

La companyia que està canviant el model energètic

La generació distribuïda és el canvi de model energètic en què es basa la Revolució de les Teulades, un moviment promogut per Holaluz que persegueix canviar el sistema actual per un de basat en energies renovables, híbrid, descentralitzat i distribuït (amb grans productors i prosumidors) molt més eficient, econòmic i sostenible.

Aquesta proposta busca transformar 10 milions de teulades espanyoles en “petites centrals” d'energia verda per fer servir i vendre a famílies properes, duplicant així la quantitat d'energia renovable en el mix energètic d'Espanya (del 40% a un 80% del total de l'energia del país segons dades de Red Eléctrica el 2021). En la Revolució de les Teulades totes les persones hi participen, tinguin o no teulada, sent prosumidores o consumidores en proximitat.

Com genera Holaluz l'estalvi per reduir la factura de la llum?

D'una banda, hi ha el consum diari d'energia, que varia en funció de l'hora del dia. De l'altra, hi ha l'energia que Holaluz proporciona a preus fixos. Amb la instal·lació de plaques solars, la teulada generarà energia pròpia, que produeixes i consumeixes tu mateix. A més, hi ha l'energia que et sobra i no uses, els teus excedents. Holaluz compra aquesta energia sobrant i la comparteix amb la resta de clients. La suma de l'autoconsum i de l'excedent és allò que la companyia et torna en forma d'estalvi fix. Així, com més estalviïs cada mes, abans amortitzaràs la inversió i com més capacitat de produir energia tinguis a la teulada, menys vulnerable seràs als canvis en el futur.

Ara, a més, està oferint per primera vegada una opció única a Espanya i que permet encara més estalvi: instal·lar més plaques, generar més estalvi, deixar una primera factura propera a 0 € i, l'estalvi sobrant, fer-lo servir per rebaixar la factura d'un altre habitatge o la teva factura del gas

Les limitacions de l'autoconsum tradicional

Si bé és veritat que qualsevol instal·lació d'autoconsum solar ajuda a reduir les emissions de CO2, les instal·lacions de generació distribuïda permeten evitar un percentatge més gran i, alhora, compartir l'energia amb altres llars.

La generació distribuïda o autoconsum col·lectiu aposta per una manera compartida d'entendre la vida.

A més, l'autoconsum tradicional no canvia el model energètic, sinó que el perpetua. Les empreses de sempre segueixen controlant el transport i la distribució, impedint que els consumidors tinguin accés a energia de proximitat i que el preu de la llum baixi per a tothom de manera definitiva.

Com que tenen menys plaques, la instal·lació d'autoconsum tradicional genera per a l'usuari menys estalvi, limitat només a la part de consum de la factura. Els excedents es bolquen a la xarxa automàticament i són compensats per la comercialitzadora a preu de mercat.

En conclusió, cada instal·lació d'autoconsum tradicional és una oportunitat perduda de multiplicar l'estalvi i l'impacte al planeta.

Aquests són tots els beneficis de l'autoconsum col·lectiu

La generació distribuïda permet als propietaris de plaques solars generar estalvis superiors al 70% en la factura de la llum, contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i garantir l'eficiència (energia Km 0) i l'estabilitat dels preus, alhora que es fomenta la independència energètica del sistema.

L'autoconsum col·lectiu canvia el model energètic no només per a tu, sinó per a tots i per sempre, generant un canvi estructural en el sistema. L´autoconsum col·lectiu permet el control compartit entre persones i empreses i genera energia per al client amb plaques solars, però també per als clients de proximitat (a menys de 500 metres) que es beneficien d´un preu més econòmic.

L'autoconsum col·lectiu canvia el model energètic.

Aquest sistema possibilita també dissenyar instal·lacions més grans amb més plaques, generar més energia verda i un estalvi més gran per al planeta (un 28% més de CO2 que una d'autoconsum tradicional) i per al consumidor, cosa que li permet poder tenir factures de gairebé 0 € (inclosa la part fixa, no només la de consum) i compensar els excedents.

Aquest model descentralitzat accelera la transició energètica i, a més, té en compte les necessitats del futur: mobilitat sostenible, sistemes de calefacció i refrigeració elèctrics no dependents del gas, etc.