Després de dos anys protagonitzats per l'omnipresent crisi sanitària i tot el que ha comportat en tots els àmbits, l'any 2022 ja s'albira a l'horitzó com l'any de la recuperació. I els experts coincideixen a assenyalar que la sortida de la crisi, perquè sigui sòlida i duradora, passa necessàriament per una transformació del model productiu que ha de ser més digital i sostenible. Aquests són els dos pilars clau per construir una economia més eficient, productiva i competitiva. I tots dos estan irremeiablement units, perquè el procés de digitalització, que ja ha experimentat un impuls enorme durant la pandèmia, és l'eina imprescindible per afrontar els reptes ambientals pendents.

En aquest doble desafiament, Telefónica –que des de fa dues dècades fa girar totes les seves accions sobre els principis del Pacte Global i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU– assumeix també per a aquest nou any una doble responsabilitat. D'una banda, facilitar solucions als reptes mediambientals a través de la digitalització. Alguns dels seus productes i serveis ja ofereixen resposta a la necessitat de cuidar el planeta i lluitar contra el canvi climàtic en els àmbits, per exemple, d’una gestió més eficient dels residus o de l'aigua. Tot això sense oblidar l'impacte que té en l'entorn el desplegament de les xarxes, la producció de dispositius o l'expansió de les infraestructures. Per això, un altre dels compromisos de Telefónica està amb la reducció del seu propi impacte a l'entorn i l'aposta per desvincular el creixement de la petjada ambiental.

Alguns serveis Eco Smart de Telefónica fan possible una gestió més eficient dels residus i l'aigua

El motor del canvi

L'any 2020, Telefónica es va marcar nous objectius que van més enllà del que estableix l'Acord de París: zero net el 2025 als seus mercats clau i el 2040 a tota la seva petjada, inclosa la cadena de valor. Per aconseguir-ho, continuarà reduint les emissions directes i indirectes amb l'escenari 1,5ºC, un 70% a escala global el 2025 i, com a objectiu intermedi, començarà aquell mateix any a neutralitzar les emissions restants als principals mercats.

L'impacte de la telco sobre el medi ambient prové principalment de les xarxes de comunicació: fibra òptica, 4 i 5G, cables submarins, etc. que connecten les persones i les empreses. De fet, per exemple, les emissions a Espanya s'han reduït més del 87%, del 2015 al 2020, i la cobertura 4G ja arriba a més del 98% de la població i s'ha progressat en el desplegament de fibra no només en àrees urbanes, sinó especialment en poblacions rurals, fins a superar els 26,5 milions de llars amb cobertura de fibra, millorant així les capacitats i oportunitats de desenvolupament de moltes regions d'Espanya.

La 4G ja arriba a més del 98% de la població i hi ha més de 26,5 milions de llars amb cobertura de fibra

“A Telefónica som conscients de la urgència del moment pel que fa al canvi climàtic. És molt el que hem aconseguit fins ara, una reducció de les emissions del 40% en cinc anys, inclosa la cadena de valor, no s'aconsegueix de manera fàcil, per això hem de seguir per assolir les zero emissions netes als nostres principals mercats el 2025 i en tota la nostra cadena de valor el 2040. Som més conscients que mai del nostre paper com a motor de canvi en l'economia ien la societat: només recolzant i involucrant-hi els nostres proveïdors i clients, aconseguirem un veritable canvi, una transformació real i duradora, que millori el món. Per això la importància de la coresponsabilitat, de recórrer aquest camí tots junts, i de donar-nos suport, més que mai, en la digitalització per avançar”, assenyala Maya Ormazabal, directora de Medi ambient i Drets Humans de Telefónica.

5 MESURES PER A UN MENOR IMPACTE AMBIENTAL

- El 100% dels negocis operatius de Telefónica estan certificats sota els requisits del sistema de gestió ambiental ISO 14001, que garanteix que es minimitza l'impacte sobre l'entorn.

- Augment de l'eficiència energètica a través del tancament de les xarxes antigues que consumeixen més energia i del reciclatge de tots els materials derivats del desmantellament. A més, les noves xarxes consumeixen molta menys energia: la fibra òptica consumeix un 85% menys d’energia que el coure i el 5G un 90% menys que el 4G en termes de consum d’energia per unitat de trànsit (MWh/Pb). Per això, Telefónica ha reduït el consum energètic (electricitat + combustibles) en un 2,4% malgrat que el trànsit gestionat per les xarxes s'ha multiplicat per cinc.

Energies renovables. El 100% del consum elèctric de Telefónica ja prové de fonts renovables a Europa, el Brasil i el Perú i s'està promovent l'autogeneració d'energianeta a les seves instal·lacions mitjançant estacions híbrides amb energia fotovoltaica per reduir les emissions de CO2.

- Compartir instal·lacions amb altres companyies que gestionen les torres de comunicació. Així hi ha menys impacte visual i menys consum d'energia, a més de reduir els residus.

- Respecte per la biodiversitat a través de mesures de prevenció durant la construcció, ubicant les estacions base fora de les zones protegides sempre que és possible i amb mesures correctores quan calgui.