Si es té constància del robatori o la pèrdua d'un dècim de la Loteria de Nadal és imprescindible presentar una denúncia dels fets davant la Policia Nacional, la Guàrdia Civil o el Jutjat de Guàrdia abans de la celebració del sorteig el pròxim 22 de desembre.

És necessari notificar per escrit el fet a l'Assessoria Jurídica de Loteries i Apostes de l'Estat ja que amb la denúncia es pot aconseguir paralitzar el pagament fins que el jutge resolgui qui és el veritable propietari.

A més, si el premi supera els 5.000 euros és possible sol·licitar en el jutjat una ordre perquè es paralitzi el pagament de l'import. Per a això cal enviar una còpia de la denúncia i de l'ordre a Loteries i Apostes de l'Estat.

D'altra banda, comprovar prèviament que el dècim sigui autèntic és primordial. Una de les claus és que consti del logo oficial de l'administració que l'ha emès. Així, és molt important anar amb compte amb on es compra el bitllet, sobretot quan es realitza via web. En aquest sentit, els dècims adquirits a través d'Internet tenen el mateix valor que els que es compren en una administració.

També és necessari comprovar que la web on es farà la compra inclou dades identificatives de l'empresa i informació de contacte i tenir en compte que després de la compra cal rebre, normalment per correu electrònic, un document amb signatura digital (expedida per la Fàbrica Nacional de Moneda i timbre) i el número adquirit.

Si el dècim està deteriorat o espatllat es poden tenir problemes per a cobrar el premi. Per aquest motiu, recomana, guardar-lo de manera segura i en lloc adequat. No obstant això, en cas que s'espatlli indica que cal acudir amb ell a Loteries de l'Estat perquè l'autentiqui.

En últim lloc, per a prevenir que qui ha guardat el dècim compartit caigui en la temptació de no repartir el premi, és convenient deixar plasmat documentalment l'acord. En aquesta línia, ha apuntat que la forma més habitual és fotocopiar el dècim amb les dades i la signatura dels quals juguen i la quantitat que juga cadascun.