26 de juliol de 2010
26.07.2010
Religió

Sòl municipal per a centres de culte

El Govern ha aprovat el reglament de la Llei de centres de culte de Catalunya, que estableix la reserva de terrenys abans de l'agost del 2019.

20.07.2010 | 20:16

En aquest sentit, el vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, ha anunciat que 'els ajuntaments hauran d'incloure la reserva de sol' per a centres de culte 'en el moment que revisin el pla urbanístic com a data límit l'agost del 2019'.

El vicepresident ha ressaltat que 'hi ha temps més que suficient perquè les diferent confessions religioses que es vegin afectades pel reglament i la llei puguin adaptar-se a les noves condicions al llarg de cinc anys'.

Segons la Llei de centres de culte, els ajuntaments hauran de preveure en els seus plans d'ordenació municipal sòls amb la qualificació de sistema d'equipament comunitari on s'admetin els usos de caràcter religiós. El reglament fixa que la memòria dels plans haurà d'incorporar una avaluació de les necessitats de cada municipi i de localització de sòl en el moment de la revisió del document o abans de l'agost de 2019.

Carod-Rovira ha afirmat que 'el sòl religiós haurà de tenir a partir d'ara aquesta qualificació de sòl d'equipament comunitari i això és competència de cada municipi, que ha de decidir les necessitats dels seus habitants en el futur. El vicepresident ha manifestat que 'els ajuntaments hauran d'inspeccionar si els diferents centres de cultes que es veuen afectats per la llei reuneixen les condicions bàsiques de seguretat, higiene i dignitat per la pràctica religiosa'.

Per determinar les necessitats, es tindran en compte els informes municipals i els suggeriments i al·legacions que formulin les esglésies, les confessions i les comunitats religioses en el procés de participació ciutadana. Els ajuntaments hauran de garantir que l'equipament estigui ben comunicat per no dificultar l'exercici del dret de llibertat de culte. La concreció de l'ús dels centres religiosos es farà a través d'un pla especial, que haurà d'incloure un estudi de mobilitat i de necessitat de noves places d'aparcament en cas que el local superi els mil metres quadrats de superfície construïda o l'aforament de 500 persones.

Per iniciar una nova activitat, les esglésies, les confessions i les comunitats religioses que estiguin inscrites en el registre estatal d'entitats religioses hauran de sol·licitar a l'ajuntament la llicència municipal d'obertura i ús de centres de culte. Aquesta normativa no és aplicable als locals que no tinguin més de 100 metres quadrats útils per al culte i no superin les noranta persones d'aforament. En aquest cas, en comptes de demanar una llicència, només s'haurà de comunicar a l'ajuntament corresponent l'obertura del nou equipament i el compliment de les condicions tècniques establertes en aquest reglament. Tampoc no hauran de demanar una llicència municipal els edificis o locals que acullin actes de forma esporàdica, ja que únicament necessitaran l'autorització corresponent.

A banda de la llicència d'inici d'obertura i ús, caldrà demanar una llicència urbanística en cas que s'hagin de fer obres de construcció o treballs d'ampliació o reforma. L'ajuntament notificarà a les parts la resolució de la sol·licitud en un termini màxim de quatre mesos i informarà la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat (DGAR) de les peticions rebudes i les llicències atorgades per al seu coneixement i posterior actualització del mapa religiós.

Seguretat i salubritat

Per a l'atorgament de la llicència, els locals hauran de complir les condicions de seguretat i salubritat que regula el reglament. Així, pel que fa a seguretat, fixa les mesures mínimes contra i determina l'aforament, que serà d'una persona per metre quadrat útil, en el cas que no disposi de seients. També fixa les condicions de salubritat i d'accessibilitat.

Els locals que superin les 200 persones d'aforament hauran de tenir espais de vestíbul exterior amb una superfície suficient per aplegar una proporció d'usuaris del centre. El reglament també estableix les mesures d'aïllament acústic necessàries per evitar les molèsties a l'exterior, ja sigui a nivell estructural o limitant el so dels aparells electrònics. Així, els centres que es trobin a menys de 100 metres de vivendes o centres hospitalaris hauran d'incrementar els nivells mínims d'aïllament acústic. Queden excloses de les condicions de protecció acústica les campanes dels centres de culte, atesos els usos que se'ls han atribuït tradicionalment.

Per comprovar que el local disposa de llicència i compleix les condicions fixades, el reglament regula també el procediment d'inspecció. En cas que el centre no tingui llicència, disposarà de tres mesos per regularitzar la situació. Les inspeccions es faran sense interrompre ni pertorbar cap activitat de culte, prèvia notificació al centre, excepte quan es produeixi un cas de risc o perill imminent pels usuaris del centre o els immobles adjacents.

Per als centres ja existents s'estableix un règim transitori per adaptar-se a les condicions bàsiques de seguretat que estableix el nou reglament. Els que no tinguin llicència municipal d'activitats, hauran de comunicar en un termini màxim de cinc anys el compliment de les condicions bàsiques de seguretat davant l'òrgan competent. Queden exclosos d'aquesta adaptació els espais que ja disposin de la llicència sobre policia de l'espectacle, activitats recreatives i establiments públics o altres normes vigents en el seu moment.

Queden exclosos del reglament els centres de culte ubicats en centres hospitalaris, assistencials, educatius, cementiris, tanatoris i centres penitenciaris, així com els que estan en espais de titularitat pública o privada destinats a altres activitats principals.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Loteria del Nen 2017

Comprovar Loteria del Nen

Segueix la informació de la Loteria del Nen. Comprova els números premiats amb el nostre widget de la Loteria del Nen.

 
Widget Loteria de Nen

Emporta't al teu web, al teu escriptori o al teu iGoogle els resultats de la loteria de Nadal i la loteria del Nen. Descarrega-t'ho

 
Enllaços recomanats: Premis cinema