"7 històries i 1 ciutat", amb el que s'està treballant des d'abril de 2008, té com a eixos d'intervenció: el cinema, la dona i la igualtat d'oportunitats. El codumental s'estrenarà el 15 d'octubre.

Amb aquesta proposta, es dóna resposta a un dels objectius del Pla d'igualtat d'oportunitats 2008-2010 que passa per articular un conjunt d'actuacions que afavoreixin la igualtat d'oportunitats i incrementin la presència de la dona en tots els àmbits de la ciutat per tal que no hi hagi discriminacions per qüestions de gènere. Un pla que es divideix en diferents eixos d'intervenció: organització municipal, territori, població, educació, usos del temps i salut.

En el projecte es retraten les vides reals de Mireia Mena, Gemma Pla, Lurdes Rimalló, Hannan Jawara, Doris Ayala, Maite Carrés i Dolors Roig. Com a complement, s'editarà una guia didàctica pels centres d'ensenyament; i es potenciarà el seu consum a sales d'exhibició de cinema catalanes.