emporda.info »

Imatges del dia

Girona vol ampliar els sectors on la velocitat màxima és de 30 km/h

Girona compta amb diferents «zones 30», com és el barri de Sant Narcís.

Girona vol ampliar els sectors on la velocitat màxima és de 30 km/h

Girona compta amb diferents «zones 30», com és el barri de Sant Narcís.

Girona vol ampliar els sectors on la velocitat màxima és de 30 km/h

Girona compta amb diferents «zones 30», com és el barri de Sant Narcís.

Girona vol ampliar els sectors on la velocitat màxima és de 30 km/h

Girona compta amb diferents «zones 30», com és el barri de Sant Narcís.