emporda.info »

Imatges del dia

Creen una tireta intel·ligent que s´arrenca sense dolor ni estirades

La «tireta» intel·ligent que es treu de la pell sense dolor