emporda.info »

Imatges del dia

Creen una tireta intel·ligent que s'arrenca sense dolor ni estirades

La «tireta» intel·ligent que es treu de la pell sense dolor

Creen una tireta intel·ligent que s'arrenca sense dolor ni estirades

La «tireta» intel·ligent que es treu de la pell sense dolor

Creen una tireta intel·ligent que s'arrenca sense dolor ni estirades

La «tireta» intel·ligent que es treu de la pell sense dolor

Creen una tireta intel·ligent que s'arrenca sense dolor ni estirades

La «tireta» intel·ligent que es treu de la pell sense dolor

Creen una tireta intel·ligent que s'arrenca sense dolor ni estirades

La «tireta» intel·ligent que es treu de la pell sense dolor