POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

EDITORIAL L?EMPORDÀ, SL, societat unipersonal, amb domicili social a l?av. Salvador Dalí, 79, 17600 Figueres, informa l?usuari del lloc web www.emporda.info que les dades personals, que se li puguin requerir com a conseqüència de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts pel lloc web, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats, amb els nivells de seguretat necessaris, als corresponents fitxers de dades de caràcter personal titularitat d?aquesta empresa, que s?hagin degudament inscrits davant l?Agència espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de processar la seva petició de registre, gestionar els serveis sol·licitats, mantenir la relació amb l?usuari -ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic (plataformes i dispositius d?accés, TV, telefonia mòbil o equivalents) -, oferir-li productes, continguts i serveis en àrees del seu interès i poder així oferir-li un servei més personalitzat i eficaç.

El lliurament de tota la informació sol·licitada mitjançant el formulari de recollida de dades que li apareixerà en pantalla té caràcter voluntari i la seva negativa té com única conseqüència el no percebre els serveis que s?ofereixen. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, EDITORIAL L?EMPORDÀ, SL, societat unipersonal, ofereix a l?usuari els seus drets d?accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades dirigint-se mitjançant correu ordinari a EDITORIAL l?EMPORDÀ, SL, societat unipersonal, amb domicili social a l?av. Salvador Dalí, 79, 17600 Figueres, o remetent un correu electrònic amb l?assumpte "Drets ARCO", a l?adreça electrònica lopd@epi.es i a editorial@emporda.info.

S?informa l?usuari que hagi manifestat expressament en el formulari de recollida de dades el seu consentiment per rebre informació d?EDITORIAL L?EMPORDÀ, SL, societat unipersonal, i d?aquelles entitats que participen en la prestació dels serveis del lloc web www.emporda.info, que la cessió de dades personals s?atorga exclusivament amb finalitats informatives, comercials o publicitaris. En conseqüència, qualsevol cessió de dades amb una altra finalitat requerirà el previ consentiment. En tot cas, EDITORIAL L?EMPORDÀ, S.L., societat unipersonal, es compromet a complir el deure de secret en el tractament i custòdia de dades personals com es garanteix en la legislació vigent.

L?usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los per les finalitats esmentades. Els usuaris que facilitin dades falses podran ser exclosos dels serveis del lloc web.

EDITORIAL L?EMPORDÀ, S.L., societat unipersonal, es reserva el dret a modificar, sense previ avís, la Política de Protecció de Dades per adaptar-la als canvis legislatius i tècnics.

Així mateix, i d?acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d?11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, en els formularis de recollida de dades personals sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat de productes o promocions nostres o de tercers que considerem que puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Nota legal del servei d'informació gratuïta via WhatsApp


D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD) i per la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE). El servei és gratuït. L'usuari accepta que les seves dades personals (número de telèfon), siguin objecte de tractament en un fitxer automatitzat titularitat i responsabilitat de Diari de Girona, degudament notificat i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades mitjançant els mecanismes establerts a aquest efecte. L'usuari atorga el seu consentiment perquè aquest número pugui ser utilitzat posteriorment per a l'enviament gratuït d'informació, publicitat i ofertes relacionades amb els nostres serveis. Així mateix, conforme a la legislació vigent, l'usuari té dret a l'accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades i baixa del servei mitjançant l'enviament d'un missatge per Whatsapp amb la paraula "Baixa" al número amb una simple petició a l'adreça de correu electrònic lopd@epi.es i a editorial@emporda.info. Etitorial l'Empordà es reserva el dret d'admetre, expulsar o cancel·lar aquest servei a aquells usuaris que no en realitzin una utilització correcta.

Finalment, l?informem que l?usuari podrà revocar el consentiment prestat per a l?enviament de comunicacions comercials electròniques, enviant un correu electrònic a lopd@epi.es i editorial@emporda.info, adjuntant fotocòpia del seu document nacional d?identitat o del seu passaport.

Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Privacitat i Protecció de Dades, es comunicaran als usuaris bé mitjançant el web o mitjançant correu electrònic als usuaris registrats.