Del març del 2020 a l’abril del 2022, un 60% dels treballadors que té la Fundació Salut Empordà (FSE) s’han infectat de la Covid-19, en concret 578 professionals. Si s’analitza la dada en els tres centres assistencials que gestiona la FSE, s’observa que on hi ha hagut més contagis ha estat al Centre Sociosanitari Bernat Jaume, amb 108 professionals positius (un 88 % de la plantilla), per les característiques pròpies dels pacients i usuaris que s’hi atenen. El fet que siguin persones molt dependents implica que el personal sanitari els assisteix amb interacció directa i proximitat (per exemple, per la higiene diària o a l’hora dels àpats), la qual cosa propicia el contacte i, com a conseqüència, facilita el contagi.

L’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala se situa en segona posició, amb 33 professionals infectats per la Covid-19 (un 60 % del total), i l’Hospital de Figueres ha tingut 437 treballadors positius de coronavirus (un 56 % del total).

Pel que fa a les reinfeccions, en aquests dos anys de pandèmia se n’han produït 74, el que significa que un 12,8% dels professionals que han tingut la malaltia ja l’havien passada amb anterioritat.

Dades d'infecció per la Covid-19 entre els professionals de la FSE FSE

Si analitzem les dades d’infecció de la Covid-19 per grups professionals, s’observa que el col·lectiu amb més contagis és el de tècnic auxiliar d’infermeria (TCAI), amb un 72% dels treballadors que han passat aquesta patologia. Això s’explica perquè és el personal sanitari que està més en contacte amb el pacient hospitalitzat, atès que és qui més li ofereix suport per desenvolupar les activitats de la vida diària.

A continuació trobem: altre personal assistencial (66 %) –com poden ser portalliteres-, infermeria (62 %), personal no assistencial (52,5 %), personal administratiu (51 %) i professionals mèdics (46 %).

Sobre la vacunació anticovid, un 91 % dels empleats de la Fundació Salut Empordà s’han administrat totes les dosis corresponents.